Dossier

In het menu dossier worden de openstaande en afgeronde dossiers van de medewerker getoond.  Wanneer er bij een medewerker nog geen verzuim is geregistreerd, is de button voor inzage van dossiergegevens niet beschikbaar. Welke gegevens getoond worden is afhankelijk van de inrichting en rechten van de gebruiker.


Elk dossier is voorzien van tabbladen. Alle dossiers beschikken over de tabbladen:

 • Gegevens
 • Taken
 • Dossier

Afhankelijk van het dossiertype worden er extra tabbladen getoond. Denk hierbij aan het verzuimverloop, zwangerschapsverloop et cetera. 

 

In dit artikel worden de meest gebruikte functionaliteiten nader toegelicht:

DOSSIEROVERZICHT

1. Klik op het dossier, deze is alleen beschikbaar wanneer er actief of afgerond dossier aanwezig is.
2. Alle dossier worden getoond in het dossieroverzicht. Het actieve of meeste recente afgerond dossier wordt bovenaan getoond. Het dossier kleurt blauw wanneer deze is geselecteerd. De volgende informatie wordt getoond:

 • Startdatum dossier
 • Dossiertype, bijvoorbeeld verzuim, zwangerschap, geboorteverlof et cetera.
 • Dossiernummer
 • mceclip2.png Beschikking toegevoegd
 • mceclip3.png Samengesteld dossier

3. Een afgerond dossier wordt gemarkeerd met de tekst (afgerond). Het dossier heeft een einddatum gekregen. Wanneer met de muis de startdatum wordt aangewezen, wordt er een informatieballon getoond met de volgende informatie: 

 • Juridische entiteit van de medewerker.
 • Contracturen
 • Startdatum dienstverband
 • Personeelsnummer.

4. De tabbladen van het geselecteerde dossier. 
5. Deze lijn toont een ziekteperiode van 104 weken. Rood toont de doorlopen periode en groen is de resterende ziekteperiode. De plaats van de map gaat mee met de ziekteperiode. 

 • mceclip4.png Dossier is openstaand
 • mceclip5.png Dossier is afgerond
 • mceclip6.png Afgeronde taak in betreffende week, wijs met de muis de button aan voor meer informatie over de taak. 

overzicht.jpg

 

GEGEVENS 

Het tabblad gegevens toont informatie over het geselecteerde dossier. 

1. Klik op het dossier.
2. Het openstaande dossier wordt standaard geopend.
3. Klik op Gegevens, als deze niet al geopend wordt. dit is afhankelijk van de wijze waarop het dossier benaderd wordt.
4. Het dossiertype en het gekoppelde protocol worden getoond. Vanuit dit protocol worden de taken geformuleerd.
5. Dossierstatus, de meest gebruikte statussen zijn de openstaande en afgeronde status.
6. Bedrijfsarts, de bedrijfsarts kan gekoppeld worden.
7. Vangnet, indien van toepassing wordt het vangnet getoond.
8. Dossiergegevens:

 • Startdatum dossier: deze wordt automatisch aangemaakt. Let op: op basis van deze datum is het mogelijk dat er taken wordt geformuleerd die uitgevoerd moeten worden.
 • Meldingsdatum: Datum waarop het verzuim is gemeld.
 • Verwachte verzuimduur: Duur in dagen, ingevuld bij de verzuimmelding.
 • Einddatum dossier: Einddatum van het dossier, deze kan handmatig worden gevuld of automatisch afhankelijk van de inrichting.
 • Dossiernummer: Nummer van het dossier.

dossiergegevens1.jpg

9. Lopende afspraken en werkzaamheden kunnen worden opgegeven bij de ziekmelding of later worden toegevoegd.
10. Indien er sprake is van een ongeval, kan dit tijdens de ziekmelding worden opgegeven of later worden toegevoegd. Afhankelijk van de keuze worden velden getoond om in te vullen.
11. Wanneer de probleemanalyse of plan van aanpak is aangemaakt, wordt de optie met aangevinkt.

dossiergegevens2.jpg

12. Het verpleegadres wordt ingevuld, wanneer deze afwijkt van het woonadres van de medewerker. Dit kan worden toegevoegd bij de ziekmelding of handmatig worden toegevoegd door de te klikken op Toevoegen.

13. Klik op Opslaan om de gemaakte wijzigingen te bewaren.

dossiergegevens3.jpg

 

TAAKOVERZICHT

In het takenoverzicht worden taken getoond die uitgevoerd moeten worden vanuit het gekoppelde protocol of taken die handmatig zijn toegevoegd.

 

1. Klik op dossier.
2. Selecteer het juiste dossier waarvan de taken getoond moeten worden.
3. Klik op het tabblad taken.
4. Optie om een taak toe te voegen.
5. In het takenoverzicht worden standaard openstaande taken getoond, met deze buttons is het mogelijk om ook de geannuleerde taken, afgeronde taken en toekomstige taken te tonen. De button kleur blauw als de taken zichtbaar zijn.
6. De taken tonen de volgende informatie:

 • Kleurstatus: Rood, taak te laat afgerond. Oranje, de einddatum nadert. Wit, taak valt binnen de uitvoerperiode.
 • Titel van de taak.
 • Naam van de gebruiker die de taak heeft toegevoegd.
 • Startdatum van de taak.
 • Uitvoeren voor of afgerond op. de datum wanneer een taak uitgevoerd moet worden of is afgerond. de uitvoerdatum wordt bepaald door de inrichting die de beheerder heeft gemaakt.

7. Taken in het lichtgrijs zijn taken behorend bij het protocol, maar niet te bewerken door de gebruiker. Taken in het zwart zijn te bewerken voor de gebruiker door op de checkbox te klikken achter de taak. afhankelijk van de inrichting kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:

 • Afronden
 • Annuleren
 • Uitstellen
 • Toewijzen
 • UWV document opstellen, in het geval van een plan van aanpak
 • Notitie toevoegen
 • Tijdschrijven

8. Functionaliteiten worden getoond in het tabblad taken en Dossier.

Button Toelichting
mceclip7.png Cockpit, met de cockpit is het mogelijk items aan het dossier toe te voegen.
mceclip8.png E-mail, mogelijkheid tot versturen van een e-mail. 
mceclip9.png UWV, mogelijkheid tot het opstellen van een UWV document.
mceclip10.png RTF, mogelijk tot het toevoegen van een RTF sjabloon
mceclip11.png Herstel melden, zieke medewerker herstelt melden
mceclip13.png Verzuim melden
mceclip12.png Extra functionaliteiten zoals o.a. vraagstelling bedrijfsarts, opsturen vragenlijst

 

Taakoverzicht.jpg

 

DOSSIER

Een dossier bestaat uit verschillende dossierindelingen. Deze indelingen worden ingericht door de beheerder of worden automatisch toegevoegd, bijvoorbeeld in de situatie van het toevoegen van een UWV document. In dit voorbeeld wordt een voorbeeld inrichting toegelicht. Deze kan afwijken van de werkelijkheid.

1. Klik op Dossiers.
2. Klik op een dossier.
3. Klik op het tabblad Dossiers om de dossierindelingen te openen. 
4. Een dossierindeling. In dit voorbeeld zijn het de dossierindelingen:

 • Documenten
 • Notities
 • UWV
 • Vragenlijsten

5. Afhankelijk van de inrichting worden binnen een dossierindeling buttons getoond. 

Beschikbare buttons:

Buttons Toelichting
mceclip0.png Item verwijderen
mceclip1.png Item mailen
mceclip2.png Blauw: item gelezen, Rood: item ongelezen
mceclip14.png Document openen in Word
mceclip15.png Document open in PDF
mceclip16.png Vragenlijst bewerken
mceclip17.png Vragenlijst annuleren
mceclip3.png Notitie toevoegen, de cockpit wordt geopend
mceclip4.png Venster vergroten/verkleinen
mceclip5.png

Document uploaden, de cockpit wordt geopend

mceclip6.png

Document opstellen, de cockpit wordt geopend

 

6. Klik op een item om deze in te zien, de cockpit wordt geopend of het document wordt gedownload

 

Dossieroverzicht.jpg

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0