Toelichting afspraakdossier

Het afspraakdossier wordt geopend wanneer de gebruiker (dubbel)klikt op een afspraak. Een overzicht van afspraken en de afspraakgegevens van de geselecteerde afspraak wordt getoond. Vanuit het afspraakdossier is het mogelijk om:

  • Afspraakgegevens in te zien en te bewerken.
  • Afspraak te verwijderen.
  • Document op te stellen vanuit de afspraak, zoals bijvoorbeeld een uitnodiging.
  • Document te koppelen aan een afspraak.
  • Vervolgafspraak in te plannen. 

Klik of dubbelklik op een afspraak om een afspraakdosier te openen. 

1. De meest relevante gegevens van de medewerker wordt getoond. 
2. Alle afspraken van de medewerker worden getoond. De geselecteerde afspraak wordt met een afwijkende kleur opgelicht. 
3. De afspraakgegevens worden getoond. Wijzig de velden indien nodig.
4. Stel documenten op of verstuur een document per e-mail.
5. Klik op Uploaden om documenten te koppelen aan de afspraak. De gekoppelde documenten worden getoond.
6. Een overzicht van openstaande dossiers van de medewerker. Klik op een dossier om naar het dossier te navigeren. 
7. Klik om de afspraak te verwijderen.
8. Klik om de afspraak te annuleren. Vul in het vervolgscherm de reden van annulering in. 
9. Klik op een vervolgafspraak te maken. De planningswizard wordt geopend.
10. Klik om de gemaakte wijzigingen in de afspraakgegevens op te slaan.
11. Klik op terug om de pagina te sluiten en terug te keren naar de vorige pagina. 

afspraakdossieroverzicht.jpg

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0