Beschikbaarheid wijzigen.

Het is mogelijk om de beschikbaarheid te bewerken. Als er beschikbaarheid is toegevoegd met een herhaling, dan wordt er eerst gevraagd of het gehele patroon gewijzigd moet worden of alleen de geselecteerde beschikbaarheid.

Als het gehele patroon gewijzigd moet worden, moet er rekening mee gehouden worden dat de wijziging ook met terugwerkende kracht wordt doorgevoerd tot en met de begindatum van het patroon. Bij grote wijzigingen kan het verstandig zijn om het bestaande patroon te voorzien van een einddatum en een nieuw beschikbaarheidspatroon toe te voegen.

Hieronder wordt stapsgewijs toegelicht hoe de beschikbaarheid kan worden gewijzigd:

1. Navigeer naar het Agenda portaal en kies vervolgens links voor Agenda.

2. Dubbelklik op de beschikbaarheid die bewerkt moet worden.

3. Indien er een herhalingspatroon is ingesteld op de beschikbaarheid vraagt het systeem of je het beschikbaarheidspatroon wilt bewerken. Indien je het patroon wilt bewerken klik je op Ja, als je alleen de geselecteerde beschikbaarheid wilt bewerken klik je op Nee. Wanneer je Ja hebt geselecteerd bij stap 3 en er dus voor hebt gekozen om het gehele patroon te wijzigen, wordt het veld met de Herhaling vrijgegeven. Indien je Nee hebt geselecteerd bij stap 3, wordt bij het veld Herhaling de waarde Eenmalig getoond. 

4. Wijzig waar nodig de opgegeven gegevens van de Beschikbaarheid en klik op Opslaan om de gegevens te bewaren.  Indien van toepassing heb je hier de mogelijkheid om de beschikbaarheid te verwijderen door links onder op ‘Verwijderen’ te klikken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0