Verzuim en hersteld melden

Het is mogelijk om een verzuim- of herstelmelding toe te voegen via het medewerkersportaal. Afhankelijk van de rechten en afspraken beschikt de medewerker op het dashboard over de button verzuim- of herstel melden.

De vragen gesteld in een verzuim of herstelmelding is afhankelijk van de inrichting van de werkgever of arbodienst.

In dit artikel wordt onderstaande toegelicht:

Verzuim melden

In deze verzuim melding wordt een voorbeeld inrichting gebruikt. Deze wijkt mogelijk af van de oorspronkelijke situatie. 

1. Klik op het dashboard.
2. Klik op de button Verzuim melden.

dashboard-verzuim1.jpg

3. De datum eerste verzuimdag is standaard ingevuld met de datum van vandaag. Klik in het veld om, indien nodig de datum te wijzigen.
4. Vul de verwachte verzuimduur in, deze is standaard gevuld met 1 dag. Vul een ander aantal in of maak gebruik van de op- en neerwaartse pijlen. 
5. Vul de vragen in.
7. Vul eventueel lopende afspraken of werkzaamheden in, die komen te vervallen tijdens het verzuim. 
8. Klik op Opslaan om het verzuim te bewaren. Het verzuimdossier wordt geopend. 

dashboard-verzuim2.jpg

Herstel melden

1. Klik op het Dashboard.
2. Klik op de button Herstel melden.

dashboard-herstel1.jpg

3. De hersteldatum is standaard gevuld met de datum van vandaag. Klik in het veld om, indien nodig, de datum te wijzigen.
4. Klik op Opslaan om de herstelmelding te bewaren. Het verzuimdossier wordt geopend. 

dashboard-herstel2.jpg

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0