Handtekening plaatsen in werknemerportaal

Als werknemer is het mogelijk een handtekening in een document te plaatsen, indien dit in het document(sjabloon) is ingesteld.

Handtekening instellen in sjabloon

De eerste stap om een handtekening te plaatsen is in het Admin portaal een sjabloon toe te voegen.

 • Log in in het Admin portaal
 • Sjablonen
 • Document
 • Toevoegen
 • Vul de volgende velden in:
  • Sjabloonnaam
  • Werkgever
  • Categorie: Standaard
  • Kies een Documentsoort die wordt gedeeld met de werknemer
   • Ga hiervoor in het Admin portaal naar Content en vervolgens naar Documentsoorten
   • Activeer in het betreffende Documentsoort de optie Communiceren naar werknemer
  • Kies het portaal: Medisch; Verzuim; HR
  • Ga onder Placeholders naar de sectie Handtekening
 • Kies de volgende placeholder om deze in het sjabloon toe te voegen:
  • Handtekening werknemer gebruiker: [[SIGNATURE_EMPLOYEE_USER]]
 • Opslaan

Document opstellen en delen met de werknemer

Vanuit de cockpit kan er nu een document worden aangemaakt die gedeeld kan worden met de werknemer.

Dit is als volgt te doen:

 • Log in in het betreffende portaal (hier: Casemanagement)
 • Ga naar de betreffende werknemer
 • Tabblad Dossier
 • Cockpit
  • Tabblad Document
  • Kies het documentsoort dat wordt gedeeld met de werknemer
  • Kies de gewenste dossierindeling
  • Document sjabloon: kies het betreffende sjabloon met de handtekening placeholder van de werknemergebruiker

De placeholder sig_employee is in het document aanwezig. Op die plek komt de handtekening van de werknemer te staan na ondertekening.   

  • Opslaan en sluiten

Het document is nu gedeeld met de werknemer via het Werknemerportaal. 

Handtekening instellen in het Werknemerportaal

In Mijn account kan de handtekening door de werknemer worden ingesteld. Er kan gekozen worden voor:

 • Afbeelding uploaden (Upload)
 • Met de muis een handtekening tekenen (Tekenen)

Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. De handtekening is nu ook zichtbaar in Mijn account en kan hier eventueel vervangen worden.

Document ondertekenen in het Werknemerportaal

De werknemer kan het document ondertekenen door de volgende stappen te  volgen:

 • Klikken op Te ondertekenen documenten

 • Open het betreffende document
 • Klik op Document ondertekenen

Wanneer de werknemer nog geen handtekening heeft ingesteld in Mijn account, wordt de werknemer gevraagd deze in te stellen in het document dat moet worden ondertekend.

Na ondertekenen is het document niet meer te zien onder Te ondertekenen documenten.

Ondertekenende documenten inzien in het Werknemerportaal

Wanneer je als werknemer in het menu links op Dossiers klikt, vervolgens het betreffende dossier en het betreffende document aanklikt, krijg je het ondertekende document te zien.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0