Dashboard

Wanneer een medewerker ingelogd, wordt het dashboard geopend. Afhankelijk van de inrichting en de rechten van de gebruiker is de volgende informatie en functionaliteit beschikbaar.

Nr. Item Toelichting
1. Dashboard Het menu- item Dashboard
2. Ongelezen documenten Het aantal ongelezen documenten wordt getoond. Klik op d eknop om een overzicht van de te lezen documenten te openen.
3. Te ondertekenen documenten Het aantal te ondertekenen documenten wordt getoond. Klik op de knop om een overzicht van de te ondertekenen documenten te openen.
4. Vragenlijsten Het aantal in te vullen vragenlijsten wordt getoond. Klik op de knop om een overzicht van de vragenlijst te open.
5. Verzuim/herstel melden De knop 'Verzuim melden' wordt getoond. Klik om verzuim te melden. Indien er reeds verzuim is geregistreerd wordt de knop 'Herstel melden' getoond. 
6. Eerst volgende afspraak Wanneer een afspraak gepland staat, wordt deze getoond op het dashboard.
7. Mijn gegevens De persoonlijke gegevens van de ingelogde gebruiker worden getoond

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0