Vragenlijsten

De werkgever of arbodienst publiceert vragenlijsten op het medewerkersportaal. De medewerker wordt, afhankelijk van de inrichting, door middel van een sms of een e-mail geattendeerd op nieuw in te vullen vragenlijsten.

Op het dashboard wordt het aantal in te vullen vragenlijsten getoond. Na het downloaden van het document, wordt het document verwijderd uit dit overzicht en is het te raadplegen in het betreffende dossier. 

 

1. Klik op het Dashboard.
2. Klik op de button Vragenlijsten.

dashboard-vragenlijst1.jpg

3. Een overzicht van in te vullen vragenlijsten wordt geopend. De volgende informatie wordt getoond:

  • Titel vragenlijst
  • Status vragenlijst. De volgende statussen zijn beschikbaar:
    - Verstuurd: De werkgever of arbodienst heeft de vragenlijst verstuurd.
  • Datum en tijdstip van het toevoegen van het document. 

Klik op een vragenlijst, de vragenlijst wordt in een nieuw venster geopend.

dashboard-vragenlijst2.jpg

4. Sluit de vragenlijst, om terug te keren naar het overzicht vragenlijsten.

Een vragenlijst is opgebouwd met vragen met verschillende type antwoordmogelijkheden. De gele velden zijn de verplichte velden. In onderstaand voorbeeld de antwoordtypes op een rijtje

Nr.  Antwoordtype Toelichting
5. Tekstregel Klik om beperkte tekst in te voeren. 
6. Antwoordveld Klik om een lange tekst in te voeren.
7. Ja/Nee Klik op het juiste antwoord. 
8 Cijfer Vul een cijfer in of maak gebruik van op- of neerwaartse pijlen.
9. Enkel antwoord Klik in het veld om de beschikbare antwoorden te openen en selecteer één antwoord door er op te klikken.
10. Meerdere antwoorden Klik in het veld om de beschikbare antwoorden te openen en selecteer de antwoorden door er op te klikken. Klik op de kruis om het antwoord te verwijderen.
11. Datum Klik om een kalender te openen en selecteer een datum of vul een datum in (dag-maand-jaar)

12. Klik op Opslaan om de vragenlijst te versturen. Klik in het bevestigingsscherm op Verstuur om de vragenlijst te versturen. Klik op Terug om terug te keren naar de vragenlijst. De opgestuurde vragenlijst wordt toegevoegd aan het betreffende dossier. 

dashboard-vragenlijst3.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0