Dossierindeling

ALGEMEEN

Elk dossiertype kan worden voorzien van een eigen dossierindeling. De dossier indeling kan naar wens worden ingericht.

In onderstaand afbeelding wordt een dossierindeling van een verzuimdossier getoond. De volgende inrichting kan worden gemaakt bij een dossierindeling:

  • Titel
  • Kleur
  • Instellen of de indeling notitie mag bevatten
  • Instellen of de indeling documenten mag bevatten
  • Instellen of de indeling rtf documenten mag bevatten
  • Welke arbo rol de indeling mag gebruiken
  • Welke werkgeverrol categorie de indeling mag gebruiken

In onderstaande afbeelding een voorbeeld van een dossierindeling voor een verzuimdossier:
1. Notities: Mogelijkheid om notities toe te voegen.
2. Documenten: Mogelijkheid om documenten te maken en te uploaden.
3. Terugkoppeling bedrijfsarts: Mogelijkheid om notities toe te voegen, documenten te maken en te uploaden.
4. UWV-documenten: Mogelijkheid om documenten te maken en te uploaden.

dossierindeling1.png

 

VOORWAARDEN

In dit artikel wordt onderstaande nader toegelicht:

TOEVOEGEN DOSSIERINDELING

STAPPEN

1. Navigeer naar het Admin portaal | Content | Dossierindeling.
2. Een overzicht van geactiveerde dossiertypes wordt getoond. Navigeer naar het dossiertype en klik op Toevoegen. 

mceclip0.png

3. Het geselecteerde dossiertype wordt getoond.
4. Geef de dossierindeling een titel.
5. Vul, indien nodig, een code in.
6. Selecteer een kleur of vul een kleurcode in.
7. Vink aan welke type documenten toegevoegd mogen worden.
8. Wanneer alle arbo gebruikers en alle werkgever gebruikers de dossierindeling mogen gebruiken, vink je de opties aan. Stap 9 en/of 10 kunnen, na aanvinken worden overgeslagen.

dossierindeling3.png

9. Vink de arbo rollen aan die gebruik mogen maken van de dossierindeling.
10. Vink de werkgever rolcategorieën aan die gebruik mogen maken van de dossierindeling. 
11. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren.
dossierindeling4.png

VOLGORDE DOSSIERINDELING BEPALEN

Wanneer er meerdere dossierindelingen zijn toegevoegd, is het mogelijk de volgorde te bepalen. Afhankelijk van de beeldschermresolutie worden de indelingen onder elkaar getoond of per twee naast elkaar. Nummer 1 en 2 worden op de bovenste regel getoond. Nummer 3 en 4 in de regel er onder et cetera. 

STAPPEN
1. Gebruik de op- en neerwaartse pijlen om de indeling omhoog of omlaag te verplaatsen. 

dossierindeling5.png

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0