Notitiesoorten

ALGEMEEN

Aan een dossier kunnen verschillende notities worden toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een notitie over een telefonisch contact met de medewerker.

Met het aanmaken van notitiesoorten is het mogelijk de verschillende notities te bundelen. Binnen een notitiesoort wordt het volgende ingericht:

  • Het type notitiesoort: Medisch, verzuim of HR.
  • Binnen welk dossiertype en dossierindeling de notitiesoort zichtbaar is.
  • Rechten voor de arbo rollen.
  • Rechten voor de rolverdeling werkgever.
  • Instellen om te communiceren naar de medewerker.

Met dit beheer van notitiesoorten kunt u er dus voor zorgen dat notities van een bepaald soort zichtbaar is in een bepaald dossiertype voor bepaalde gebruikers.

Elk dossiertype heeft een zelf in te richten dossierindeling, zoals in onderstaand voorbeeld.

1. Dossierindeling Notities.
2. Cockpit: Via de cockpit kunnen onder andere notities worden toegevoegd. 

dossierindeling.png

Wanneer een notitie, bijvoorbeeld via de cockpit wordt toegevoegd aan het dossier, wordt er bepaald welk notitiesoort (3) het betreft en binnen welke dossierindeling (4) de notitie wordt opgeslagen.

notitie.png

VOORWAARDEN

In dit artikel worden de volgende items nader toegelicht:

NOTITIESOORT TOEVOEGEN

1. Navigeer naar het Admin portaal | Content | Notitiesoorten en klik op Toevoegen. 

notitiesoort1.png

2. Vul een naam voor de notitiesoort in.
3. Vul, indien nodig, een code in.
4. Vink het type notitiesoort aan:

  • Medisch: Notitiesoort ten behoeve van het medische dossier.
  • Verzuim: Notitiesoort ten behoeve van de verschillende verzuimdossiers.
  • HR: Notitiesoort ten behoeve van het medewerkersdossier. 

notitiesoort2.png

5. Selecteer bij het dossiertype de dossierindeling, waarbinnen de notitiesoort moeten worden getoond. In dit voorbeeld wordt de notitiesoort Telefonisch contact, getoond in het verzuimdossier onder de dossierindeling Notities. Zoals in de algemene uitleg ook beschreven. 

notitiesoort3.png

6. Vink de rechten aan voor de Arbo rollen. Klik op Verwijderen om direct alle rechten aan te vinken.
7. Vink de rechten aan voor de Rolverdeling werkgever. Klik op Verwijderen om direct alle rechten aan te vinken.

documentsoort4.png

8. Vink de optie, communiceren naar medewerker, aan om notities te delen. 
9. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren. 

documentsoort8


EEN MEDISCH NOTITIESOORT TOEVOEGEN MET TERUGKOPPELING DOSSIER

Wanneer een notitiesoort wordt aangemaakt van het type Medisch, dan is er een mogelijkheid om de notitie wat binnen dit notitiesoort wordt toegevoegd, ook toe te voegen aan een verzuimdossier. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een terugkoppeling van een bedrijfsarts. 

STAPPEN

1. Navigeer naar het Admin portaal | Content | Notitiesoorten en klik op Toevoegen.
2. Vul een naam in van de notitiesoort.
3. Vul, indien nodig, een code in.
4. Vink het type Medisch aan en de optie Terugkoppeling naar dossier.
5. Selecteer een notitiesoort, waarbinnen de notitie ook moet worden toegevoegd.

Let op: Afhankelijk van de rechten van de geselecteerde notitiesoort heeft een gebruiker inzage!

In onderstaand voorbeeld hebben gebruikers met leesrechten op de notitiesoort Algemeen, dus leesrecht op de notities geplaatst in het notitiesoort Terugkoppeling bedrijfsarts.

notitiesoort4.png

6. Selecteer binnen het dossiertype de dossierindeling, waarbinnen dit notitiesoort moeten worden getoond.

Let op: Dit betreft de inrichting voor, in dit voorbeeld, de notitiesoort Terugkoppeling bedrijfsarts.

notitiesoort5.png

7. Vink de rechten aan voor de Arbo rollen. Klik op Verwijderen om direct alle rechten aan te vinken.

Let op: Dit betreft de inrichting voor, in dit voorbeeld, de notitiesoort Terugkoppeling bedrijfsarts van het type medisch. Om deze reden worden alleen de Arbo rollen ingericht.

documentsoort7

8. Vink de optie, communiceren naar medewerker, aan om de notitie te delen. 
9. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren. 

documentsoort8

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0