Uploadsoorten

ALGEMEEN

Aan een dossier kunnen bestaande documenten worden toegevoegd via een upload. 

Met het aanmaken van uploadsoorten is het mogelijk de verschillende uploads te bundelen. Binnen een uploadsoort wordt het volgende ingericht:

  • Het type uploadsoort: Medisch, verzuim of HR.
  • Binnen welk dossiertype en dossierindeling de uploadsoort zichtbaar is.
  • Rechten voor de arbo rollen.
  • Rechten voor de rolverdeling werkgever.
  • Instellen om te communiceren naar de medewerker.

Met dit beheer van uploadsoorten kunt u er dus voor zorgen dat uploads van een bepaald soort zichtbaar is, in een bepaald dossiertype voor bepaalde gebruikers.

Elk dossiertype heeft een zelf in te richten dossierindeling, zoals in onderstaand voorbeeld.

1. Dossierindeling Documenten.
2. Cockpit: Via de cockpit kunnen onder andere uploads worden toegevoegd. 

mceclip1

Wanneer een upload, bijvoorbeeld via de cockpit wordt toegevoegd aan het dossier, wordt er bepaald welk uploadsoort (3) het betreft en binnen welke dossierindeling (4) de upload wordt opgeslagen.

upload1.png

VOORWAARDEN

In dit artikel worden de volgende items nader toegelicht:

UPLOADSOORT TOEVOEGEN

STAPPEN

1. Navigeer naar het Admin portaal | Content | Uploadsoorten en klik op Toevoegen. 

upload2.png

2. Vul een naam voor de uploadsoort in.
3. Vul, indien nodig, een code in.
4. Vink het type upload soort aan:

  • Medisch: Uploadsoort ten behoeve van het medische dossier.
  • Verzuim: Uploadsoort ten behoeve van de verschillende verzuimdossiers.
  • HR: Uploadsoort ten behoeve van het medewerkersdossier. 

upload3.png

5. Selecteer bij het dossiertype de dossierindeling, waarbinnen dit uploadsoort moet worden getoond. In dit voorbeeld wordt het uploadsoort Algemene upload, getoond in het verzuimdossier onder de dossierindeling Documenten. Zoals in de algemene uitleg ook beschreven. 

documentsoort3.png

6. Vink de rechten aan voor de Arbo rollen. Klik op Verwijderen om direct alle rechten aan te vinken.
7. Vink de rechten aan voor de Rolverdeling werkgever. Klik op Verwijderen om direct alle rechten aan te vinken.

documentsoort4.png

8. Vink de optie, communiceren naar medewerker, aan de upload te delen. 
9. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren. 

documentsoort8.png

EEN MEDISCH UPLOAD TOEVOEGEN MET TERUGKOPPELING NAAR DOSSIER

Wanneer een uploadsoort wordt aangemaakt van het type Medisch, dan is er een mogelijkheid om de upload wat binnen dit uploadsoort wordt toegevoegd, ook toe te voegen aan een verzuimdossier. 

STAPPEN

1. Navigeer naar het Admin portaal | Content | Uploadsoorten en klik op Toevoegen.
2. Vul een naam in van de uploadsoort.
3. Vul, indien nodig, een code in.
4. Vink het type Medisch aan en de optie Terugkoppeling naar dossier.
5. Selecteer een uploadsoort, waarbinnen de upload ook moet worden toegevoegd.

Let op: Afhankelijk van de rechten van de geselecteerde uploadsoort heeft een gebruiker inzage!

In onderstaand voorbeeld hebben gebruikers met leesrechten op de uploadsoort Algemene upload, dus leesrecht op de uploads geplaatst in de uploadsoort Medische uploads met terugkoppeling naar dossier.

upload4.png

6. Selecteer binnen het dossiertype de dossierindeling, waarbinnen dit uploadsoort moeten worden getoond.

Let op: Dit betreft de inrichting voor, in dit voorbeeld, het uploadsoort Medische uploads met terugkoppeling naar dossier. 

documentsoort6.png

7. Vink de rechten aan voor de Arbo rollen. Klik op Verwijderen om direct alle rechten aan te vinken.

Let op: Dit betreft de inrichting voor, in dit voorbeeld, het uploadsoort Medische uploads met terugkoppeling naar dossier. Om deze reden worden alleen de Arbo rollen ingericht.
documentsoort7.png

8. Vink de optie, communiceren naar medewerker, aan om uploads te delen. 
9. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren. 

documentsoort8

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0