UWV documenten

ALGEMEEN

Dit is een overzicht van alle UWV documenten. Per document kan het volgende worden ingericht:

  • Lees, toevoeg, bewerk en verwijderrechten.
  • Inzage geven in concept opgeslagen UWV documenten.
  • Recht voor het definitief opslaan van een UWV document.
  • Instellen om het UWV document te delen met de medewerker. 

VOORWAARDEN

INRICHTEN UWV-DOCUMENT

STAPPEN

1. Navigeer naar het Admin portaal | Content | UWV document instellen. Het overzicht wordt geopend.
2. Klik een document aan om in te richten.
Uwvdoc1.png

3. Vink de rechten aan voor de Arbo rollen.

  • Concept zichtbaar: Vink deze optie aan wanneer een concept opgeslagen document mag worden geraadpleegd.
  • Definitief maken: Vink deze optie aan om de gebruiker rechten te geven een UWV document definitief op te slaan.

4. Vink de rechten aan voor de werkgever rolverdeling.
5. Vink de optie aan om het document te delen met de medewerker.
6. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren.

Uwvdoc3.png

7. In de kolom Delen met medewerkersportaal, wordt met de groene vink duidelijk gemaakt dat het geselecteerde document wordt gedeeld met de medewerker. 

Uwvdoc3.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0