Rollen

ALGEMEEN

Dotweb Cloud beschikt over veel functionaliteiten. Bij het aanmaken van een rol kan er bepaald worden over welke functionaliteiten een gebruiker met deze rol mag beschikken. Op deze wijze kan er bijvoorbeeld per discipline of per functie een rol aangemaakt worden. 

Naast het bepalen over welke functionaliteiten een gebruiker mag bezitten wordt er onder andere ook bepaald welke specifieke rechten een gebruiker krijgt op onderstaande onderdelen:

  • Dossierindelingen
  • Documentsoorten
  • Notitiesoorten
  • Uploadsoorten
  • UWV-documenten
  • Taken
  • Ontvangen signalen
  • Et cetera

Dotweb Cloud maakt een onderscheid in de rollen. Een zogenoemde arborol en een werkgeverrol. In dit artikel wordt de arborol toegelicht. 

 

STAPPEN ROL TOEVOEGEN

1. Navigeer het Admin portaal | Toegangsbeheer | Rollen en klik op Toevoegen.

rollen1.jpg

2. Vul een naam voor de rol in.
3. Selecteer een type rol. Een standaard rol of een functionele rol. Een standaard rol kan bijvoorbeeld de rol van Casemanager zijn, maar als enkele specifieke casemanager ook rapportages mag inzien, kan voor het inzien van rapportages een functionele rol aangemaakt worden. 
4. Standaard is de rol als Actief gemarkeerd.
5. Vink aan voor welke gebruikers de rol beschikbaar is. Een externe gebruiker, kan bijvoorbeeld een gebruiker zijn, niet werkzaam bij de organisatie. Bij het aanmaken van een interne/externe gebruiker, worden alleen de rollen getoond waarbij de betreffende gebruiker is aangevinkt. 

rollen2.jpg

6. Klik op de neerwaartse pijl om de rechten voor de dossiertypes te bepalen. 
7. Selecteer de rechten per dossiertype. Selecteer het verwijderrecht om alle rechten te activeren. 

rollen3.jpg

8. De portalen worden getoond met het aantal beschikbare rechten. Klik op een portaal om deze in te richten.
rollen4.jpg

9. Selecteer de rechten.
10. Per portaal wordt het aantal geselecteerde rechten (3) en het aantal rechten (202) getoond. 

rollen5.jpg

11. Selecteer de standaard notities, documenten en uploadsoorten die bij het klikken op Toevoegen standaard gevuld worden.
12. Klik op Opslaan om de rol om te slaan.
rollen6.jpg

STAPPEN ROL BEWERKEN / DUPLICEREN

Een rol kan worden bewerkt door het aanklikken van de rol en de gewenste functionaliteiten te (de)activeren.

Een bestaande rol kan worden gedupliceerd. Alle gemaakte instellingen worden gekopieerd voor een nieuw aan te maken rol.

LET OP: Alleen de rol wordt gedupliceerd! De rechten voor bijvoorbeeld inzage in notities, documentsoorten et cetera moet nog worden afgerond. 

1. Navigeer naar het Admin portaal | Toegangsbeheer | Rollen en klik een rol die mag worden gedupliceerd. 

rollendupliceer1.jpg

2. Klik onderaan de pagina op Dupliceren. Een bevestigingsscherm wordt geopend en kies Ja.

rollendupliceer2.jpg

3. De rol is gedupliceerd en kan worden bewerkt. 

STAPPEN ROLLEN EXPORTEREN

Het is mogelijk om een export te generen van de rollen. Per rol en per portaal worden de geactiveerde functionaliteiten getoond.

1. Navigeer naar het Admin portaal | Toegangsbeheer | Rollen en klik onderaan de pagina op Exporteren.
2. De export wordt gegenereerd. Klik op de download om deze te openen. 

rollenexport1.jpg

3. Alle functionaliteiten worden getoond.
4. Alle rollen worden getoond. 
5. Alle portalen worden getoond.

rollenexport2.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0