Keuringen

ALGEMEEN

Het is mogelijk om een medische keuring samen te stellen. In deze keuring kunnen vragen worden opgenomen met de volgende antwoordmogelijkheden:

 • Open (regel)
 • Open (tekstveld)
 • Ja/ nee
 • Cijfer (met een min en max bereik)
 • Multiplechoice met 1 antwoord
 • Multiplechoice met meerdere antwoorden
 • Datumveld
 • BMI berekening, bijbehorende velden worden automatisch aan de keuring toegevoegd
 • VO2max, bijbehorende velden worden automatisch aan de keuring toegevoegd
 • Risico op overlijden als gevolg van hart- en vaatziekte, bijbehorende velden worden automatisch aan de keuring toegevoegd.

De vragen kunnen worden opgedeeld in meerde pagina's. Bij het aanmaken van een keuring in het Admin portaal, wordt automatisch een dossierindeling toegevoegd aan het medische dossier, namelijk Medische keuringen. Via deze indeling kan bij een medewerker een keuring worden toegevoegd en ingevuld. 

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK KEURING

 • Het dossiertype Medisch moet geactiveerd zijn.
 • De gebruiker heeft naast rechten op het dossier, ook rechten nodig om de keuring te mogen toevoegen. Binnen de rol moet het recht Medisch | Medische keuring en Medisch | Medische keuring | Toevoegen minimaal worden aangevinkt.

In dit artikel wordt onderstaande nader toegelicht:

VOORBEELD VELDEN KEURING

Om een idee te krijgen hoe een keuring kan worden vorm gegeven worden de verschillende mogelijkheden toegelicht met een voorbeeld keuring.

Nr. Veldtype Toelichting
1 Pagina's Een keuring kan worden opgesteld met één of meerdere pagina's, deze worden als tabbladen weergegeven. 
2 Open (regel) Een vrij tekstveld met beperkte ruimte voor het schrijven van tekst
3 Open (tekstveld) Een vrij tekstveld met uitgebreide ruimte voor het schrijven van tekst
4 Ja/nee Keuzeveld tussen ja / nee

voorbeeldkeuring1.png

Nr. Veldtype Toelichting
5 Cijfer ingevuld Gebruiker kan een cijfer invullen tussen het bereik wat is opgegeven bij de inrichting. Bijv. 0-10. Daarbij kan er een norm worden opgegeven met een kleur. 
6 Multiplechoice met 1 antwoord Een voorgedefinieerd antwoord kan worden gegeven. 
7 Multiplechoice met meerdere antwoorden Gebruiker kan meerdere voorgedefinieerde antwoorden geven
8 Datum Een datumveld, met behulp van een kalender kan er een datum geselecteerd worden.

voorbeeldkeuring2.png

Nr. Veldtype Toelichting
9 BMI Bij het invullen van lengte en gewicht wordt de BMI berekend
10 VO2max Bij het invullen van de velden wordt de VO2 max berekend

voorbeeldkeuring3.png

Nr. Veldtype Toelichting
11 Risico op overlijden als gevolg van hart- en vaatziekte Bij het invullen van de velden wordt het risico berekend

voorbeeldkeuring4.png

KEURING TOEVOEGEN

1. Navigeer naar het Admin portaal | Content | Keuringen en klik op Keuring aanmaken.
keuring2.png
2. Vul de naam van de keuring in.
3. Vul een code in.
4. Klik op Opslaan om de keuring te bewaren. Nadien kan de verdere inrichting worden gemaakt.

keuring3.png

Pagina 

5. Klik op Voeg pagina toe om een pagina aan te maken.

keuring4.png

6. Geef de pagina een naam.
7. Klik op Voeg pagina toe om deze aan te maken. 

keuring5.png

8. De naam van de pagina wordt getoond.
9. Uitleg knoppen

 • Rode kruis: Pagina verwijderen
 • Radertje: Pagina bewerken
 • Op- en neerwaartse pijlen. Pagina verplaatsen. 

10. Klik op de plus om een veld toe te voegen

keuring6.png

Item/vraag toevoegen

11. Vul een term in voor de keuring, bijvoorbeeld een vraag.
12. Selecteer een veldtype, voor uitleg over de velden raadpleeg het artikel voorbeeld velden keuring. In dit voorbeeld is er gekozen voor multiplechoice (meerdere keuzes).
13. Vul de antwoorden in. Elk te geven antwoord moet op een nieuwe regel worden geplaatst.
14. Vink Verplicht veld aan, indien het een verplichting is om in te vullen.
15. Vul een code in.
16. Klik op Voeg kolom toe, om de gegevens te bewaren.

keuring7.png

17. Het aangemaakte item wordt getoond.
18. Uitleg knoppen

 • Rode kruis: item verwijderen
 • Radertje: item bewerken
 • Op- en neerwaartse pijlen. item verplaatsen. 

Veld van type cijfer ingevuld toevoegen

19. Klik nogmaals op de plus om een item toe te voegen.

keuring8.png

20. Vul een term in voor de keuring, bijvoorbeeld een vraag en selecteer het veldtype Cijfer ingevuld.
21. Vul het laagste en hoogste cijfer in.
22. Vul een code in,
23. Klik op Voeg kolom toe, om deze te bewaren.

keuring9.png

24. Klik op het radertje om normen toe te voegen.

keuring10.png

25. Klik op de plus om een norm toe te voegen

keuring11.png

26. Vul een minimum cijfer in van de norm.
27. Vul een maximum cijfer in van de norm.
28. Geef de normering een kleur. 
29. Klik op Voeg normering toe.

keuring12.png

30. De normering is toegevoegd. Wanneer bijvoorbeeld een cijfer 2 wordt ingevuld, zal het antwoord rood kleuren. Herhaal de stappen eventueel.
31. Klik op Update kolom de gegevens te bewaren. 

keuring13.png

Opslaan keuring

32. Klik op Opslaan om de keuring te bewaren.

keuring14.png

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0