Medische keuring toevoegen

Een beheerder heeft de mogelijkheid om verschillende medische keuringen in te richten binnen het Admin portaal. Wanneer hiervoor de juiste inrichting is gemaakt wordt er in het medische dossier een extra dossierindeling toegevoegd. De dossierindeling Medische keuringen. Vanuit deze dossierindeling is het mogelijk om een medische keuring toe te voegen en in te vullen.


In deze instructie wordt een keuring toegelicht met verschillende antwoordtypes. Enkele antwoordtypes zal nader worden toegelicht.

 

1. Selecteer een medewerker en klik op het dossier.
2. Klik op het medische dossier.
3. Klik op dossier, om de dossierindelingen in te zien.
4. Klik bij de dossierindeling Medische keuring op de plus, om een keuring toe te voegen.

 

keuring1.jpg

5. Een keuring kan uit meerdere pagina's bestaan. Klik op een pagina om deze in te vullen.
6. Voorbeeld antwoordtypes.
7. Bij het invullen van een cijfer is het mogelijk, afhankelijk van de inrichting, dat bij een bepaald cijfer het veld een kleur krijgt. In deze situatie een rode kleur.
8. Gebruik de navigatieknoppen om naar een volgende of volgende pagina te navigeren.
9. Klik op Opslaan om de gehele keuring op te slaan, dus niet alleen betreffende pagina.

keuring2.jpg

10. Een verplicht veld wordt aangeduid met een rood sterretje achter de vraag een een geel antwoordveld.
11. Een datumveld kan worden ingevuld door te klikken en een keuze te maken in de kalender.
12. De BMI wordt automatisch berekend op basis van de ingevulde lengte en gewicht.
13. De VO2max wordt automatisch berekend op basis van de ingevulde data.

keuring3.jpg

14. Het risico op overlijden als gevolg van hart-en vaatziekten kan worden ingevuld.
15. Op basis van de ingevulde data kan het risico bepaald worden:

A: Bepaal vanuit welke kolom de score afgelezen moet worden. In dit voorbeeld de 2e kolom Smoker.
B: De waarde van de bovendruk., in dit voorbeeld 160.
C: De leeftijdscategorie van de medewerker.
D: De hoogte van de HDL ratio, in dit voorbeeld 6.

keuring4.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0