Vrije taken toevoegen.

1. Selecteer het type taak. De volgende types zijn te selecteren:

 • Evaluatie
 • Informatief
 • Opdracht
 • UWV
 • Wettelijk

2. Geef de taak een naam.
3. Vul, indien nodig een code in, wanneer er gebruik wordt gemaakt van en koppeling met een extern pakket. 
4. Vul, indien nodig, een omschrijving van de taak in.
5. Vul een factuuromschrijving in, indien er niets wordt ingevuld, wordt de taaknaam gebruikt. 

vrijetaak1.png

6. Vul een Sivi code in, indien hier gebruik van gemaakt wordt.
7. Vul het aantal dagen in waarbinnen de taak afgerond dient te worden, voordat de taak de status Te laat krijgt. 
8. Vink de wenselijke opties aan:

 • Wijzigbaar | De taaknaam kan worden gewijzigd door de gebruiker.
 • Actief | De taak actief maken.
 • Automatische taken | Taak wordt automatisch afgerond zonder tussenkomst van een gebruiker. 
 • Taak sluiten na afronden dossier | Taak wordt afgerond na afronden dossier.
 • Aanvraagmogelijkheid bij ziekmelden | Vink indien nodig aan.

vrijetaak2png.png9.  Selecteer in welke situatie de taak automatisch geannuleerd mag worden.

 • Annuleren bij afronden dossier.
 • Annuleren bij 100% herstel.
 • Nooit automatisch annuleren.

10. Selecteer, indien nodig, een afspraak verrichting. De afspraak verrichting wordt automatisch gestart wanneer de taak actief wordt. 
11. Selecteer, indien nodig, een sjabloon. Wanneer een sjabloon wordt gekoppeld, wordt in de taak de button Document opstellen getoond. Waarna het gekoppelde sjabloon wordt geopend. 
12. Selecteer, indien nodig, een vragenlijst. Wanneer een vragenlijst wordt gekoppeld, wordt in de taak de button Vragenlijst opsturen getoond. Er is een mogelijkheid om de vragenlijst te versturen naar de betreffende medewerker.
13. Selecteer, indien nodig, een UWV melding. Wanneer een UWV melding wordt gekoppeld, wordt in de taak de button UWV getoond. Waarna de gekoppelde UWV document wordt geopend.

vrijetaak3png.png

Rollen

14/15. Geef de arbo rollen en werkgever categorieën de juiste rechten voor de taak. Vink Verwijderen aan om alle rechten te geven.   

vrijetaak4.png

Facturatiegegevens

16. Selecteer, indien nodig een verrichting ten behoeve van de facturatie.
17. Klik op Toevoegen om de verrichting toe te voegen.
18. De facturatiegegevens worden getoond.

vrijetaak5.png

Contractsoorten

Het is noodzakelijk om de protocoltaak aan het contract toe te voegen. Dit kan bij het toevoegen van een protocoltaak of op een later moment bij het inrichten van de contracten.

19. De contracten worden getoond. Om alle contracten te voorzien van dezelfde inrichting, wordt het contract Allemaal geselecteerd.
20. Selecteer de rollen, waar de taak getoond moet worden.

Opties Toelichting
Niet gebruikt Selecteer deze optie wanneer de taak niet gebruikt gaat worden 
Conform inrichting De taak wordt getoond bij de rollen die ingericht zijn binnen de taak (stap 17)
Arbo rollen De taak wordt getoond bij de Arbo rollen, die zijn ingericht binnen de taak (stap 17)
Werkgever De taak wordt getoond bij de werkgeverrollen, die zijn ingericht binnen de taak (stap 17)
Specifieke rol Selecteer een specifieke rol waar de taak getoond moet worden. 

21. Deze velden zijn niet in gebruik. Facturatiegegevens worden via een verrichting gekoppeld aan een taak. 
22. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren. 
vrijetaak6.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0