Overzicht protocoltaken.

ALGEMEEN

Wanneer een medewerker bijvoorbeeld wordt ziek gemeld in Visma Verzuim DWC, wordt het gekoppelde protocol gestart. Een protocol is opgebouwd uit verschillende type taken. Taken die bijvoorbeeld uitgevoerd moeten worden ten behoeve van het UWV of taken die bijvoorbeeld door de beheerder zijn ingericht vanuit de eigen organisatie. Standaard worden de UWV en wettelijke taken opgeleverd, die je zelf naar wens kan aanpassen.

Naast de wettelijke protocoltaken is het mogelijk om als beheerder taken toe te voegen aan een protocol die bijvoorbeeld voor de organisatie van belang zijn. Denk hierbij aan het telefonisch contact opnemen met een zieke medewerker op dag X. 

Visma Verzuim DWC kent drie soorten taken:

 • Protocol taken: Taken gekoppeld aan een protocol. 
 • Vrije taken: Taken die een gebruiker zelf kan toevoegen aan het dossier. 
 • Resulterende taken: Taken die na een bepaalde gebeurtenis automatisch worden aangemaakt. 

OVERZICHT PROTOCOLTAKEN

 1. De naam van het protocol
 2. De taaknaam
 3. De type taak
 4. Startdag van de taak, dit is afhankelijk vanaf wanneer de taak moet starten. Dit kan bijvoorbeeld bij de startdatum van het dossier zijn.
 5. Het aantal dagen waarbinnen de taak kan worden afgerond voordat het de status 'Te laat' krijgt.
 6. Een groene vink wordt getoond wanneer de taak actief is.
 7. Sorteerfunctie achter elke kolom.
 8. Zoekfunctie op protocol of taaknaam.
 9. Mogelijkheid om een nieuwe protocoltaak toe te voegen. 

protocoltaak1.png

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0