Resulterende taak toevoegen.

ALGEMEEN

Resulterende taken, zijn taken die naar voren komen wanneer voldaan wordt aan een bepaalde voorwaarde. Er zijn voor gedefinieerde gebeurtenissen, waaraan een resulterende taak kan worden gekoppeld. Zo kan er bijvoorbeeld worden ingesteld dat wanneer een specifieke rol een document of taak aanmaakt, er in dat geval een vervolg taak toegevoegd moet worden. 

In onderstaand voorbeeld wordt een resulterende taak toegevoegd op basis van de gebeurtenis 'Er wordt een UWV document toegevoegd'. 

Afhankelijk van de gekozen gebeurtenis worden er aanvullende velden getoond die moeten worden ingevuld. 

Onderstaande gebeurtenissen kunnen worden geselecteerd:

 • Er wordt een taak toegevoegd
 • Er wordt een document toegevoegd
 • Er wordt een notitie toegevoegd
 • Er wordt een bestand geüpload
 • Er wordt een UWV document toegevoegd
 • Er wordt een herstelmelding toegevoegd met openstaande agenda afspraken
 • Er wordt een taak afgerond
 • Er wordt een taak geannuleerd
 • Er wordt een antwoord gegeven o.b.v. een vragenlijst
 • Er wordt een agenda afspraak toegevoegd
 • Er wordt een agenda afspraak geannuleerd
 • Er is gereageerd op een beantwoordbare email
 • Er wordt een UWV document concept aangemaakt
 • Er is een taak te laat
 • Wijziging niet-vangnet naar vangnet tijdens verzuim
 • Wijziging vangnet naar niet-vangnet tijdens verzuim

 VOORWAARDE

 • De vervolgtaak moet als vrije taak zijn aangemaakt.

STAPPEN

1. Navigeer naar het Admin portaal | Workflow | Resulterende taken en klik op Toevoegen.
2. Selecteer een gebeurtenis, waarop een taak moet volgen.
3. Selecteer de rol die de gebeurtenis heeft uitgevoerd.
4. Selecteer allle UWV documenten of een individueel document.
5. Selecteer het contractsoort, waarbinnen de gebeurtenis heeft plaats gevonden.
6.Selecteer het dossiertype, waarbinnen de gebeurtenis heeft plaats gevonden.

resulterendetaak1.png

7. Standaard is de resulterende taak Actief.
8. Vink de optie aan, om de taak in het medisch dossier te tonen.
9. Selecteer de vrije taak die toegevoegd moet worden. 
10. Vul het aantal dagen in wanneer de taak moet starten. Vul 0 in wanneer de taak de huidige dag moet starten.
11. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren. 

resulterendetaak2.png

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0