Admin portaal

Aanscherping van wachtwoordvereisten

Het regelmatig wijzigen van je wachtwoord is van groot belang om de beveiliging van je account te waarborgen. Daarom hebben we ons wachtwoordbeleid bijgewerkt en de vereisten aangescherpt om de bescherming van jouw gegevens in Visma Verzuim DWC te vergroten. Deze wijzigingen gelden voor nieuw aan te maken wachtwoorden. Onze nieuwe wachtwoordvereisten zijn als volgt:

  • Minimale lengte: Wachtwoorden moeten nu minimaal 14 tekens lang zijn. Dit was 12 tekens.
  • Minimaal 1 kleine letter: Wachtwoorden moeten ten minste één kleine letter bevatten (a-z).
  • Minimaal 1 hoofdletter: Wachtwoorden moeten ten minste één hoofdletter bevatten (A-Z).
  • Minimaal 1 numeriek cijfer: Wachtwoorden moeten ten minste één numeriek cijfer bevatten (0-9).
  • Minimaal 1 speciaal teken: Wachtwoorden moeten ten minste één speciaal teken bevatten uit de volgende set: ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } [ ] | : ; " ' < > , . ? /
  • Hergebruik van wachtwoorden beperkt: Een instelling om te voorkomen dat gebruikers historische wachtwoorden opnieuw gebruiken (aan/uit, van 1 tot 15 wachtwoorden in geschiedenis).
  • Wachtwoordverval: Een instelling om de vervaldatum van het wachtwoord te configureren (aan/uit, 1 tot 750 dagen).
  • 2FA-instelling: Minimaal één 2FA-methode is verplicht. Instellingen kunnen worden geconfigureerd op zowel partner- als klantniveau.

Er is eveneens logging toegevoegd, de zogenaamde Audit Trail, waarin wijzigingen in het wachtwoordbeleid worden vastgelegd. Dit is desgewenst opvraagbaar.

Deze verbeteringen zijn ontworpen om de beveiliging van jouw account te versterken en ervoor te zorgen dat jouw gegevens optimaal beschermd zijn. Ga in het Admin portaal naar Beveiligingsinstellingen > Wachtwoordbeleid.

Configuratie van signaal Nieuwe herstelmelding uitgebreid

Het signaal voor een nieuwe herstelmelding kan vanaf deze release verder worden geconfigureerd. Wanneer wordt gekozen voor signaal Nieuwe herstelmelding krijg je als gebruiker de mogelijkheid om het signaal alleen voor specifieke herstelredenen te laten versturen. Als je geen herstelredenen instelt, worden de herstelmeldingen met alle herstelredenen verstuurd.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1