Inleiding

In de releasenotes van januari worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op maandag 22 januari 2024 vanaf 17.30 uur. De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren.

Per portaal wordt er een uitleg gegeven over de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Onderstaand vind je een opsomming.

Algemeen

  • Titels UWV-formulieren gewijzigd
  • Veld Dossierindeling automatisch gekozen bij gekoppelde notitiesoort
  • Verzuimfrequentie zichtbaar in overzicht openstaande dossiers
  • Sorteerwijziging: Kolom Dossierverantwoordelijke correct weergegeven

LEES MEER

Werkgeverportaal

  • Personeelsnummer toegevoegd aan overzicht bewaartermijnen

LEES MEER

Rapportageportaal

  • Verbetering in rapportage Statistieken
  • Naam van de arbodienst toegevoegd aan het rapport Verzuim voor Inkomensverzekeraars

LEES MEER

Admin portaal

  • Aanscherping van wachtwoordvereisten
  • Configuratie van signaal Nieuwe herstelmelding uitgebreid

LEES MEER

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0