Werkgeverportaal

Personeelsnummer toegevoegd aan overzicht bewaartermijnen

In het overzicht met dossiers die vallen onder de bewaartermijnen is de kolom Personeelsnummer toegevoegd. Het personeelsnummer helpt jou als gebruiker bij een beter beheer van documentbewaring, zorgen voor naleving en het vergelijken van werknemersgegevens met de bron.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0