Mijn account

Het veld 'Omgevingsnaam' kan worden gewijzigd bij gekoppelde accounts

In ‘Mijn account’ kunnen accounts worden gekoppeld, zodat eenvoudig van de ene naar het andere account kan worden geswitcht.

In het veld ‘Omgevingsnaam’ kun je een naam toekennen aan het het gekoppelde account. Dit was in dit scherm echter niet duidelijk. Met deze ontwikkeling is dit verbeterd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0