Algemene wijzigingen

Placeholder ‘Vermoedelijke datum werkhervatting’ in documentsjabloon correct gevuld

Voor een document is het mogelijk om in een sjabloon placeholders te plaatsen. Met deze placeholders worden bepaalde gegevens automatisch in het document geplaatst voor de betreffende medewerker.
De placeholder ‘[[EXPECTED_FIRST_WORKING_DAY]]’ betreft Vermoedelijke datum werkhervatting in een zwangerschapsdossier’. Wanneer deze werd toegepast, werd deze datum niet in het document gevuld. Vanaf deze release is dit opgelost.

Logboek registreert 'Ongeval?'

Tot nu toe was het niet mogelijk mogelijk om te controleren of en wanneer het selectievakje voor 'Ongeval?' is uitgeschakeld. Om veiligheidsredenen is het wenselijk om hier inzicht in te hebben. Het logboek op medewerkerniveau is dan ook uitgebreid met wijzigingen in dit veld (‘Verzuim melding bijgewerkt’). De naam van de gebruiker, de datum en het tijdstip van de wijziging worden getoond.

Volledige Excel-export medewerkers

Vanaf nu is het mogelijk om het complete overzicht van medewerkers in een Excel-export te downloaden. Voorheen werden alleen de medewerkers in de export getoond die op het scherm zichtbaar waren. Vanaf nu wordt het overzicht van medewerkers in zijn geheel geëxporteerd.

Let op: geen afbeeldingen van externe locaties te uploaden

Tot nu toe was het mogelijk om in Visma Verzuim DWC afbeeldingen te uploaden d.m.v. een externe link. Vanaf deze release accepteren we vanuit security overwegingen alleen afbeeldingen uit ons eigen domein.
Dit betekent concreet dat bijv. in sjablonen alleen afbeeldingen geüpload kunnen worden die lokaal (zoals op je eigen computer) zijn opgeslagen.

Hoe je de afbeelding in een sjabloon aanpast, zodat deze weer zichtbaar wordt, is in dit artikel te lezen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0