Persoonlijke overzichten maken.

Het is in Visma Verzuim DWC mogelijk om eigen overzichten aan te maken. Deze persoonlijke overzichten worden vervolgens opgeslagen en als menu-knop toegevoegd aan de linkerkant van het scherm bij het van toepassing zijnde onderdeel. 

Het voordeel van het aanmaken van eigen persoonlijke overzichten is dat je altijd snel de gegevens inzichtelijk hebt die jij nodig hebt voor je werk, zonder te moeten filteren en/of sorteren. Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd hoe een persoonlijk overzicht aan te maken:

  1. Ga linksboven naar de startpagina via de Home button
  2. Klik op het groene plusje naast Persoonlijke overzichten
  3. Geef de titel op, de naam die je hier opgeeft is ook de naam van de menu knop die je straks terug ziet in het menu. In dit voorbeeld nemen we als titel “Dossieroverzicht met Vangnetstatus”.
  4. Kies het juiste type overzicht, dit bepaalt waar in het menu het persoonlijke overzicht wordt aangemaakt. In dit voorbeeld nemen we “Dossier overzicht” als type. 
  5. Klik onderaan op Opslaan, het persoonlijke overzicht wordt nu aangemaakt, in dit geval onder de Navigatie button (links boven) ‘Dossiers’.
  6. Ga nu naar het nieuwe persoonlijke overzicht toe dat als menuoptie is toegevoegd. 
  7. Stel de filters en/of kolommen naar wens in en klik op Opslaan, in dit voorbeeld zetten we het filter op Vangnet = Ja, en we voegen een kolom toe in dit geval ‘Duur (aantal dagen)’. 
  8. Vanaf nu laat dit aangemaakte persoonlijke overzicht altijd de dossiers zien van werknemers, waar op werknemer niveau is aangegeven dat het een Vangnet situatie betreft.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0