Inleiding

In de releasenotes van april 2022 worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op donderdagavond 7 april 2022 vanaf 17.30 uur. De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren.

Per portaal wordt er een algemene uitleg gegeven over de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Daarnaast is er een overzicht van opgeloste issues van de 2e lijn te raadplegen.

Onderstaand een opsomming van de nieuwe functionaliteiten en wijzigingen.

Algemene wijzigingen

 • Algemene verbeteringen
 • Performanceverbeteringen
 • Vertaling beschikbaar voor medisch portaal en agendaportaal
 • Bevestiging bij verwijderen gekoppeld account
 • Bewaartermijnen
 • Einddatum en melddatum toegevoegd aan arbeid therapeutische basis
 • Automatisch uitloggen na 30 minuten

LEES MEER

 

Agenda portaal

 • De agenda is toegevoegd als kolom aan de reserveringen en geplande afspraken 
 • Verbeterd kleuronderscheid bij agenda selectie
 • Naam agenda toegevoegd bovenaan pagina
 • Alle agenda's te selecteren in de reserveringen en geplande afspraken

 • De filter en sorteerfunctie in de reserveringen en geplande afspraken is geoptimaliseerd
 • Afspraak met één klik te openen

LEES MEER

 

Rapportageportaal

 • Facturatieoverzicht uitgebreid met kolommen

LEES MEER

 

Casemanagement portaal

 • Tabblad verrichtingen uitgebreid met kolommen

LEES MEER

 

Opgeloste issues 2e lijn

 • Overzicht van opgeloste issues

LEES MEER

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0