Algemene wijzigingen

In deze release zijn onderstaande algemene wijzigingen opgeleverd:

Vertaling beschikbaar voor medisch portaal en agendaportaal

De vertaling van ons product is nu ook beschikbaar in het agendaportaal en het medische portaal. 

mceclip0.png

Bevestiging bij verwijderen gekoppeld account

Wanneer een gebruiker in het bezit is van twee accounts is het mogelijk deze aan elkaar te koppelen via 'Mijn account'. Bij het ontkoppelen van een account volgt eerst bevestigingsscherm, waarna het account definitief ontkoppeld kan worden.

mceclip1.png

mceclip3.png

Bewaartermijnen

Er gelden voor verschillende situaties verschillende bewaartermijnen. 

Verzuim/Re-integratie dossiers (2 jaar na einddatum dienstverband):

Er bestaat geen wettelijke termijn voor het bewaren van een verzuim/re-integratiedossier. Het is echter redelijk om een verzuim/re-integratiedossier niet langer dan twee jaar na einddatum dienstverband te bewaren.

Dossiers van Eigen risicodragers Ziektewet (5 jaar na einddatum dienstverband):

Indien de werkgever Eigen risicodrager Ziektewet is, dienen de verzuimgegevens voor een periode van 5 jaar bewaard te blijven.

WGA dossiers (10 jaar na einddatum dienstverband):

Indien de werknemer een WGA dossier heeft, dient dit dossier voor een periode van 10 jaar na uit dienst treden bewaard te blijven. Overige verzuimgegevens en re-integratiedossiers kunnen verwijderd worden.


Medische dossiers (20 jaar na laatste bewerking in het dossier):

Wanneer een werknemer een medisch dossier heeft, waarin langer dan 20 jaar geleden voor het laatst een toevoeging of wijziging is uitgevoerd, dient dit dossier verwijderd te worden door de bedrijfsarts.

 

In de applicatie was het overzicht 'Bewaartermijnen' al beschikbaar, maar nu is dit ook beschikbaar binnen het dossier. 

mceclip0.png

Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit moet binnen de rol de volgende instellingen worden geactiveerd:

  • Overige gegevens, om toegang te krijgen tot het tabblad binnen het dossier
  • Bewaartermijnen inzien, om toegang te krijgen tot de bewaartermijnen

Wanneer beide rolinstellingen zijn geactiveerd is de functionaliteit beschikbaar. 

Als de bewaartermijn van het dossier is verstreken, wordt dit het tabblad 'Overige gegevens' getoond. Dossiers worden nooit automatisch verwijderd. Zowel de arbodienst al de werkgever moeten de dossiers voor zichzelf verwijderen. 

mceclip1.pngVia deze button kan de datum van de bewaartermijn worden uitgesteld.

mceclip2.png

mceclip3.pngVia deze button wordt het dossier verwijderd voor het betreffende portaal.

Einddatum en melddatum toegevoegd aan arbeid therapeutische basis 

Om het werken op arbeid therapeutische basis beter te kunnen vastleggen is een einddatum en meldingsdatum toegevoegd. Bij het invullen van een tweede regel zal de eerste regel een einddatum krijgen van de startdatum van de tweede regel.

mceclip4.png

Automatisch uitloggen na 30 minuten

Wanneer een gebruiker 30 minuten inactief de applicatie open heeft staan, zal uit veiligheidsoverwegingen de applicatie zich automatisch afmelden. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0