Centrale werknemerkaart.

Naast de standaard en persoonlijke overzichten die meer algemene informatie geven kan je uiteraard binnen Visma Verzuim DWC ook een overzicht op detailniveau krijgen van een specifieke werknemer. Wanneer je in Visma Verzuim DWC op een werknemer of een dossier klikt, kom je altijd op de centrale werknemerkaart in het systeem. Hier zie je alle relevante informatie terug die gekoppeld is aan de werknemer:

 • Werknemergegevens 
  • Personalia
  • Adresgegevens
  • Dienstverband gegevens
  • Autorisaties (wie heeft toegang tot de werknemergegevens)
  • Werknemersdossier
 • Dossieroverzicht 
  • Dossiergegevens
  • Taken
  • Documenten & notities
  • Verzuimverloop
  • Verrichtingen
 • Verzuimkaart 
  • Grafische weergave van geregistreerd verzuim
  • Totaal overzicht van geregistreerd verzuim
 • Agenda
  • Geplande afspraken
  • Afgeronde afspraken
  • Externe afspraken
 • Werknemerportaal
  • Werknemer handmatig toegang verlenen tot zijn dossier 
  • Controle of werknemer toegang heeft
 • Logboek
  • Logboek: Alle handmatige acties uitgevoerd voor de werknemer
  • Verzonden items: overzicht van alle door een gebruiker verzonden e-mail berichten.
  • Verzonden signalen: overzicht van alle door het systeem automatisch verzonden signalen. 
 • Beschikkingen
 • Totaal overzicht
Let op: Het is belangrijk op te merken dat je als gebruiker alleen dossiers en data ziet waarvoor je bent gemachtigd. 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0