Overzichten

In meerdere portalen wordt gebruik gemaakt met verschillende overzichten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de overzichten:

  • Medewerkersoverzichten
  • Taakoverzichten
  • Dossieroverzichten
  • Overzichten organisatorische eenheden

Een standaard overzicht heeft een kolom indeling, sortering en filtering. Het is mogelijk de overzichten te voorzien van een andere kolomindeling, sortering of filtering. In enkele portalen is het ook mogelijk persoonlijke overzichten toe te voegen. 

In onderstaande instructie worden onderstaande functionaliteiten nader toegelicht.

Kolomindeling wijzigen

Een overzicht heeft een kolomindeling ingesteld door de beheerder, deze kan worden gewijzigd. De wijzigen blijven bewaard.

 

1. Navigeer naar een overzicht en klik op Selecteer kolommen.
2. De standaard indeling wordt getoond.
3. Met de opwaartse en neerwaartse pijlen kan een kolom verplaatsen worden.
4. Met de rode button kan een kolom worden verwijderd.
5. Klik op de dropdown button om een selectie te maken uit nieuwe toe te voegen kolomen. Selecteer een kolom.
6. Klik op de plus om deze kolom toe te voegen aan de indeling. De kolom wordt onderaan de indeling geplaatst. Verplaats deze naar wens.
7. Klik op Opslaan om de kolomindeling op te slaan.
8. Klik op Standaard terugzetten, om terug te keren naar de standaard kolomindeling. 

2020-06-18_12-36-20.png

Filters wijzigen

Een overzicht heeft een filter actief ingesteld door de beheerder, deze kan worden gewijzigd. De wijzigen blijven bewaard.

 

1. Navigeer naar een overzicht en klik op Selecteer filters. In de button wordt het aantal geselecteerde filters getoond. 
2. De beschikbare filters worden getoond. Vink een filter aan om deze te activeren.
3. Klik op Opslaan om het filter te bewaren.
4. Klik op Standaard terugzetten, om terug te keren naar de standaard filterinstelling. 

 

2020-06-18_12-45-53.png

Sorteren

Het is mogelijk om de sortering te wijzigen.

 

1. Navigeer naar een overzicht en klik op de kolomtitel om oplopend/aflopend te sorteren. 

2020-06-18_12-54-51.png

Exporteren en printen

Het is mogelijk om de overzichten te exporteren naar PDF, Excel of te printen. De gegevens in de export of de afdruk komt overéén met de gegevens getoond in het overzicht. Dit betekent onder andere dat het aantal resultaten getoond, ook worden geëxporteerd of worden afgedrukt. In onderstaand voorbeeld zijn dit 10 resultaten. Indien alle resultaten moeten worden geëxporteerd of worden afgedrukt, moet het aantal resultaten weergeven worden gewijzigd naar alle resultaten. 

 

1. Navigeer naar het overzicht en controleer het aantal weergegeven resultaten en wijzig indien nodig.
2. Klik naar wens op PDF export of Excel export, de export wordt gedownload. 
3. Klik op Print, het printscherm wordt getoond en selecteer een printer om af te drukken.
4. De gedownloade overzichten worden getoond. Klik een bestand aan om te openen. 

2020-06-18_12-58-02.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0