Toelichting op de roadmap

Eerder hebben we de methodiek van onze roadmap toegelicht. De roadmap bevat te ontwikkelen items waar we nu aan werken (now), wat we hierna willen gaan doen (next) en wat we in de toekomst willen gaan doen (future).

Belangrijk om te weten inzake de roadmap is dat dit geen planning is die in beton is gegoten. Op basis van input van onze interne en externe stakeholders beoordelen wij continu onze roadmap en houden we alles wat we doen tegen onze visie aan.

Tijdens Visma Verzuim Connect hebben we een aantal ontwikkelingen op onze roadmap toe- en uitgelicht. Twee van deze ontwikkelingen wil ik graag ook in deze Product Update toelichten.

* Innovatieve highlights (now/nex/future) getoond tijdens Visma Verzuim Connect 2023

Digitale handtekening
Een van de ontwikkelingen is de digitale handtekening. Deze ontwikkeling wordt gefaseerd in DWC uitgerold om zo direct waarde te kunnen leveren én feedback op te kunnen halen bij jullie, onze gebruikers. Zo is het momenteel mogelijk gemaakt om documentsjablonen te ondertekenen door medische- en niet medische gebruikers. Na de release van woensdag 1 november is het mogelijk om in DWC documentsjablonen als werknemergebruiker vanuit het Werknemerportaal te ondertekenen (zie dit artikel voor meer informatie). Als laatste stap (next) in de ontwikkeling van de digitale handtekening wordt het mogelijk gemaakt om UWV-documenten te ondertekenen conform dezelfde werkwijze als voor de documentsjablonen.

Teamstructuren
Een andere ontwikkeling die in de afrondende (test)fase zit is Teamstructuren. Deze ontwikkeling biedt arbodiensten waarbij professionals in teamverband werken voor specifieke klanten de mogelijkheid om dit eenvoudig in te richten zodat collega's effectief samen kunnen werken voor een betreffende klant. In deze korte video wordt de werking verder toegelicht. Ben je geïnteresseerd in deze functionaliteit? Geef dit dan aan bij je consultant!

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1