Algemene wijzigingen

In deze release zijn onderstaande algemene wijzigingen opgeleverd:

Bedrijfsarts op organisatie eenheid tonen in dossier

Het is mogelijk om een bedrijfsarts te koppelen aan een organisatorische eenheid (OE). In deze situatie zal deze gekoppelde bedrijfsarts op OE nu ook getoond worden in het dossier van de medewerker.  Een bedrijfsarts kan natuurlijk ook op de onderliggende OE worden vastgelegd. Dan zal deze bedrijfsarts getoond worden in het dossier van de medewerker, meegenomen worden in o.a. de UWV documenten en sjablonen. 

Als voorbeeld:

  • Werkgever 1 - Bedrijfsarts A
  • Afdeling 1 - Geen bedrijfsarts gekoppeld
  • Afdeling 2 - Bedrijfsarts B
  • Afdeling 2.1 - Bedrijfsarts C
  • Werkgever 2 - Geen bedrijfsarts gekoppeld

Medewerkers van Afdeling 1 krijgen bedrijfsarts A gekoppeld in het dossier.

Medewerkers van Afdeling 2 krijgen bedrijfsarts B gekoppeld in het dossier.

Medewerkers van Afdeling 2.1 krijgen bedrijfsarts C gekoppeld in het dossier.

Medewerkers van Werkgever 2 krijgen geen bedrijfsarts gekoppeld in het dossier. Deze kan alsnog gekoppeld worden op dossierniveau.

Deze functionaliteit was in de vorige release al uitgeleverd, maar nu is er een specifiek veld toegevoegd voor de bedrijfsarts op organisatieniveau. Naast dit veld blijft het veld 'bedrijfsarts dossier' beschikbaar, om indien nodig een andere bedrijfsarts te selecteren dan de bedrijfsarts van de organisatie.

mceclip0.png

 

Grijze taken afronden

In enkele gevallen komt het voor dat in het dossier grijze taken zichtbaar zijn die voor geen enkele rol af te ronden zijn. Vaak zijn dit taken welke (in)direct zijn aangemaakt of gekoppeld aan een verwijderde gebruiker of de taak zelf is verwijderd in het admin portaal. Een hoofdgebruiker kan deze grijze taken nu altijd bewerken en afronden. 

 

Verrichting op bedrijf-, RI&E en PMO dossier

Het kunnen toevoegen van verrichtingen ten behoeve van de facturatie is uitgebreid naar de dossiertypes:

  • Bedrijfsdossier
  • RI&E dossier
  • PMO dossier

Hierdoor kan er nu ook op werkgeverniveau verrichtingen worden vastgelegd en worden gefactureerd. Welke verrichtingen kunnen worden vastgelegd in de dossier wordt bepaald vanuit de inrichting. De inrichting van de verrichting wordt gemaakt in het Admin portaal | Facturatie | Verrichtingen. Je kan per verrichting bepalen voor welk dossiertype deze verrichting geldt. 

mceclip0.png

 

Datum in dienst getoond in verzuimverloop

De datum in dienst van de medewerker wordt getoond binnen het verzuimverloop.

mceclip0.png

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0