Inleiding

In de releasenotes van maart 2022 worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op donderdagavond 3 maart 2022 vanaf 17.30 uur. De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren.

Per portaal wordt er een algemene uitleg gegeven over de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten. Daarnaast is er een overzicht van opgeloste issues van de 2e lijn te raadplegen.

Onderstaand een opsomming van de nieuwe functionaliteiten en wijzigingen.

Algemene wijzigingen

 • Algemene verbeteringen
 • Performanceverbeteringen
 • Bedrijfsarts op organisatie eenheid tonen in dossier
 • Grijze taken afronden
 • Verrichting op bedrijf-, RI&E en PMO dossier
 • Datum in dienst getoond in verzuimverloop
 • Naamgevingen aangepast

Lees meer

Admin portaal

 • Optimalisatie verwijderen taken
 • Optimalisatie inactieve werkgevergebruikers

Lees meer

HR portaal

 • Rapportage Jubilea

Lees meer

Casemanagementportaal

 • Communicatie toestaan, standaard geactiveerd

Lees meer

Opgeloste issues 2e lijn

 • Signalen | Signaaltype 'ziekmelding langer dan x dagen' 
 • Import| Einddatum dossier is startdatum herstel
 • Overzicht van overige opgeloste issues

Lees meer

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0