Rapportages

Rapport Verzuimfrequentie toont alleen actieve werknemers

Het rapport Verzuimfrequentie wordt gebruikt om een overzicht te bieden voor het beheer van verzuim van actieve werknemers binnen je organisatie. Vanaf nu worden werknemers die als uit dienst geregistreerd staan automatisch uitgesloten van het rapport Verzuimfrequentie.

Rapport Aantallen per klant verbeterd

Het rapport Aantallen per klant is verbeterd. De kolom Aantal dienstverbanden is toegevoegd aan dit rapport. In deze kolom wordt het werkelijke aantal dienstverbanden per werkgever nauwkeurig weergegeven. Dit zorgt ervoor dat, in combinatie met de weergave van het aantal werknemers, je waardevolle en betrouwbare inzichten kunt krijgen in de personeelsbestanden van elke werkgever. Hierdoor krijg je een goed beeld van het profiel en arbeidsdynamiek.

 

Verbeterde weergave van de onderliggende OE's in het rapport Statistieken

In het rapport Statistieken werden de onderliggende organisatorische eenheden niet getoond in het onderdeel Verzuim per organisatorische eenheid, ook niet na uitklappen van de sectie. Dit veroorzaakte een onnauwkeurige weergave van de statistieken. In deze release is dit opgelost en worden alle onderdelen correct getoond.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0