Algemene wijzigingen

Sectiescheiding in PDF UWV-document Aanvraag WAZO-uitkering

In Visma Verzuim DWC kan een WAZO-uitkering worden aangevraagd met het UWV-formulier Aanvraag WAZO-uitkering. De bijlage in het Aanvraag WAZO-uitkering-formulier wordt minder vaak gebruikt. Dit gedeelte begon, nadat het document geëxporteerd was, halverwege op de pagina wat als onlogisch werd ervaren. Dit is vanaf deze release aangepast. Bij het opslaan van het document naar PDF begint de sectie Nasturen documenten voor adoptie of pleegzorg vanaf nu op een nieuwe pagina. Deze aanpassing maakt het voor jou als casemanager eenvoudiger om te beslissen of dit onderdeel afgedrukt of verzonden moet worden of niet.

 

 

Filter Herstelreden toegevoegd aan overzichten

Om het zoeken en ophalen van dossiers te verbeteren, is de filterselectie uitgebreid. Je kan vanaf nu één of meerdere herstelredenen selecteren, waardoor je doelgerichter en efficiënter kan zoeken naar dossiers. Deze nieuwe filteroptie is beschikbaar in de portalen werkgever, arbo en medisch.

Meten van de Customer Effort Score

In Visma Verzuim DWC starten we binnenkort met het meten van de Customer Effort Score (CES) voor bepaalde functionaliteiten binnen de applicatie.

Wat is de Customer Effort Score (CES) en waarom meten deze?
De CES is een waardevolle indicator die inzicht geeft in de inspanning die jij als gebruiker moet doen om specifieke taken binnen onze applicatie te voltooien. Het stelt ons in staat om te begrijpen hoe eenvoudig of complex het is om het gewenste resultaat te bereiken. Door de CES te meten, kunnen we gericht werken aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze applicatie, waardoor we jouw ervaring kunnen verbeteren en de efficiëntie kunnen vergroten.

Hoe gaan we de CES meten?
De meting van de CES is eenvoudig en zal op dezelfde manier gemeten worden als de bestaande Net Promotor Score (NPS). Na het uitvoeren van specifieke taken binnen de applicatie, ontvang je mogelijk een korte enquête waarin we je vragen om je inspanningen te beoordelen op een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 staat voor "zeer gemakkelijk" en 7 voor "zeer moeilijk". Daarna is er de mogelijkheid je beoordeling toe te lichten.

Zoals aangegeven, starten we binnenkort met het verzamelen van jullie feedback. Fijn als je hier aan mee wilt werken!

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0