Verzuim melden

ALGEMEEN

Binnen het HR portaal is het mogelijk een verzuim melding toe te voegen van een medewerker. De in te vullen melding kan afwijken van de melding die in dit artikel wordt toegelicht. Dit is afhankelijk van de inrichting die de beheerder heeft gemaakt. Na het klikken op Verzuim melden wordt de gebruiker automatisch genavigeerd naar het Werkgeverportaal waar de verzuimmelding wordt toegevoegd. 

Er kan alleen een verzuimmelding worden toegevoegd van een medewerker, waarbij nog geen actief verzuim is geregistreerd. Wanneer een verzuim melding is geregistreerd wordt het verzuimdossier van verzuimdossier van betreffende medewerker geopend.

In dit artikel wordt onderstaande nader toegelicht:

VERZUIM MELDEN VIA HR PORTAAL

1. Navigeer naar het HR portaal en klik op Dossiers en meldingen.
2. Klik op Verzuim melden, de in te vullen verzuimmelding wordt geopend in het werkgeverportaal.

verzuim

3. Het zoekveld voor het selecteren van een medewerker wordt geopend. Voer minimaal 3 karakters in om te zoeken op een medewerker.
4. Selecteer de medewerker door te klikken op de naam.

verzuim

5. De gegevens van de medewerker worden getoond.
6. Standaard wordt de datum van vandaag gevuld, klik om de kalender te openen en indien nodig een andere datum te selecteren.
7. Selecteer een verzuimreden, de keuze is afhankelijk van de inrichting gemaakt door de beheerder.
8. Standaard wordt de medewerker volledig ziek gemeld, wijzig indien nodig door te klikken op de velden.

verzuim

9. Vink de optie aan, indien er sprake is van een vangnet situatie. Het type vangnet kan vervolgens worden geselecteerd.
10. Vink de optie aan, indien er sprake is van een ongeval. Het type ongeval kan vervolgens worden geselecteerd.
11. Vul de verwachte verzuimduur in. Deze optie kan door de beheerder worden ge(de)activeerd.
12. Vink de optie aan wanneer de medewerker op de eerste ziektedag heeft gewerkt. Het aantal gewerkte uren kan worden ingevuld. Deze optie kan door de beheerder worden ge(de)activeerd.

verzuim

13. Vink de optie aan, wanneer de medewerker op een ander verpleegadres verblijft.
14. Vul de gevraagde gegevens in.
15. Klik op Opslaan om de verzuim melding op te slaan, het verzuimdossier van de medewerker wordt geopend.

verzuim

TERUGKEREN NAAR HET HR DASHBOARD

Wanneer het werkgever portaal is geopend is het mogelijk om op een eenvoudige wijze terug te keren naar het HR dashboard. Dit is op 2 manieren mogelijk.

1. Klik op het HR dashboard om het HR dashboard te openen.
of

2. Klik op de button van het werkgeverportaal om alle beschikbare portalen te openen.
3. Klik op HR om het HR portaal te openen. 

Raadpleeg het artikel Portalen voor aanvullende informatie.

hrdashboard.jpg

EEN VOLGENDE VERZUIM MELDING TOEVOEGEN

In de situatie waarbij meerdere verzuim meldingen geregistreerd moeten worden, is het niet noodzakelijk om eerst terug te keren naar het HR portaal. Een verzuim melding kan ook worden geregistreerd via het Werkgeverportaal. Dit is op twee manieren mogelijk:

1. Klik op het menu Verzuim melden om het verzuimformulier te openen.

of

2. Klik op het Dashboard.
3. Klik op Verzuim melden om het verzuimformulier te openen. 

Raadpleeg het artikel Verzuim melden voor meer informatie. 

verzuimwg1.jpg

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0