Portalen

Visma Verzuim DWC is onderverdeeld in verschillende portalen. Een portaal is voor u beschikbaar wanneer u, als relatie van Visma Verzuim DWC, het portaal heeft afgenomen. Daarnaast moet u als gebruiker worden geautoriseerd voor een portaal om toegang te krijgen. 

Elk portaal heeft zijn eigen functionaliteiten waarvoor u als gebruiker geautoriseerd dient te worden door de beheerder. 

Wanneer u rechten heeft ontvangen voor meer dan één portaal, is het mogelijk om binnen de ingelogde sessie te wisselen tussen de portaal.

 

Wisselen tussen de portalen

1. Een gebruiker is ingelogd binnen een willekeurig portaal. In dit voorbeeld het Casemanagementportaal. Klik op de button om een overzicht van de portalen te openen.

2. Klik wanneer het te selecteren portaal in een nieuw tabblad geopend moet worden.
3. Selecteer een te openen portaal, in dit voorbeeld het agendaportaal.

 

switchen_portaal1.jpg

4. Afhankelijk van de keuze om het portaal in een nieuw tabblad te openen, wordt het portaal in het bestaande tabblad of in een nieuw tabblad geopend. In dit voorbeeld is er voor gekozen het portaal te openen in een nieuw tabblad. 

switchen_portaal2.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0