Rapportageportaal

Aantal FTE toegevoegd aan rapport Statistieken

In het rapport Statistieken is in het onderdeel Verzuim per organisatorische eenheid het aantal FTE als kolom toegevoegd. Hiermee heb je als gebruiker meer inzicht in je verzuimgegevens, bijv. per locatie.

 

 

 

Rapportage Verzuim voor inkomensverzekeraar uitgebreid met optie om werknemers uit dienst te tonen

Als eigenrisicodrager is het van belang inzicht te houden in verzuimdossiers, ook als de werknemer uit dienst is. Vanaf nu kan je in het rapport Verzuim voor inkomensverzekeraar ook verzuimdossiers werknemers zien die uit dienst zijn. Dit is met de rapportoptie Incl. ZW-ERD dossiers uit dienst in te stellen. Standaard staat deze optie uit, tenzij dienstverlening als partneroptie staat ingesteld.
In het rapport is de kolom Datum uit dienst toegevoegd om het onderscheid te tonen tussen werknemers in en uit dienst.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1