Algemene wijzigingen

Buttons voor ziek- en herstelmelden toegevoegd aan het dossier van de medewerker

Voor verzuimcoördinatoren en casemanagers, die gebruik maken van het casemanagement portaal, was het niet gebruiksvriendelijk om een medewerker ziek te melden die nog niet eerder ziek was geweest. De gebruiker moest in dat geval de betreffende medewerker zoeken via de optie ‘Dossiers en meldingen’ en deze vanuit daar ziek of hersteld melden.

Nu is het in het dossier van de medewerker direct mogelijk om ziek of hersteld te melden middels een button op het tabblad ‘Gegevens’.

 

dwc_juni_release_button_report_ill.png

 

De ontvanger van een e-mail wordt altijd getoond

In sommige gevallen werd de ontvanger van een e-mail niet getoond. Dit was bijvoorbeeld het geval in het dossier van een medewerker. De ontvanger van een e-mail wordt nu consequent getoond in alle schermen.

 

UWV-document ‘Actueel oordeel' niet meer te wijzigen

Het ‘Actueel oordeel’ is een UWV-document dat achteraf niet meer gewijzigd mag worden.
In het werkgeversportaal was het mogelijk om dit document te exporteren naar een Word-document waardoor er wijzigingen aangebracht konden worden. Dit is nu niet meer mogelijk.

 

Signalen worden naar een specifieke werkgever verstuurd

In Visma Verzuim DWC kunnen signalen worden ingesteld voor een specifieke organisatorische eenheid binnen een specifieke werkgever. Echter werden deze signalen verstuurd voor alle medewerkers onder de specifieke werkgever niet rekening houdend met de specifieke organisatorische eenheid. Met deze ontwikkeling worden de signalen naar gebruikers van de juiste werkgever gestuurd.

Dit is in te stellen via ‘Signaal bewerken’ , ‘Specifieke werkgevers’ en ‘Specifieke organisatorische eenheden’.

 

Het verzuimoverzicht is verwijderd uit het zwangerschapsdossier

In het zwangerschapsdossier was onder tabblad ‘Verlof verloop’ het verzuimoverzicht zichtbaar. Echter, alle informatie die in dit verzuimoverzicht wordt getoond, is reeds aanwezig onder tabblad 'Gegevens'. Om het onnodig tonen van dezelfde informatie te voorkomen, is het verzuimoverzicht verwijderd uit het tabblad ‘Verlof verloop’.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0