Gebruikersrol dupliceren.

Een rol kan worden bewerkt door het aanklikken van de rol en de gewenste functionaliteiten te (de)activeren. Een bestaande rol kan tevens worden gedupliceerd. Alle gemaakte instellingen worden gekopieerd voor een nieuw aan te maken rol.

LET OP: Alleen de rol wordt gedupliceerd! De rechten voor bijvoorbeeld inzage in notities, documentsoorten et cetera moet nog worden afgerond. 

1. Navigeer naar het Admin portaal | Toegangsbeheer | Rollen en klik een rol die mag worden gedupliceerd. 

rollendupliceer1.jpg

2. Klik onderaan de pagina op Dupliceren. Een bevestigingsscherm wordt geopend en kies Ja.

rollendupliceer2.jpg

3. De rol is gedupliceerd en kan worden bewerkt. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0