Interne/Externe gebruiker toevoegen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe gebruikers. Interne gebruikers zijn gebruikers die binnen uw organisatie werkzaam zijn. Externe gebruikers zijn gebruikers die niet werkzaam zijn binnen uw organisatie.

De functionaliteit zoals beschreven in dit artikel is voor zowel de interne als de externe gebruikers hetzelfde. In de onderstaande stappen nemen we de Interne gebruiker als voorbeeld:

1. Navigeer naar het Admin portaal | Gebruikers | Interne gebruiker | Klik op Toevoegen vul de persoonlijke gegevens in. 

2020-06-18_14-03-29.png

2. Vul de communicatiegegevens in van de gebruiker.

2020-06-18_14-09-51.png

3. Vul een gebruikersnaam in. Deze gebruikersnaam wordt meegestuurd met de uitnodiging e-mail.
4. Selecteer een rol, voor een interne gebruiker worden alleen de interne rollen getoond. Voor een externe gebruiker worden alleen de externe rollen getoond. 
5. Selecteer het gewenste autorisatie type. 

    Type Toelichting
 • Specifiek
In de autorisatiestructuur kan bepaald worden voor welke organisatie eenheden deze gebruiker toegang toe krijgt, toelichting vanaf stap 11. 
 • Caseload
Inzage in medewerkers waarbij de gebruiker als dossierverantwoordelijke is toegevoegd aan het verzuimdossier. 
 • Casemanagement team                             
Inzage in medewerkers waarbij de gebruiker of de leden van het casemanagement team zijn toegevoegd als dossierverantwoordelijke. 
 • Dossiertype
Inzage in medewerkers, waarbij de geselecteerde dossiertypes zijn gekoppeld. 

6. Vul de SSO sleutel indien gebruik gemaakt wordt van een U2F token.
7. Vul een start- en einddatum van het account.
8. Vul het telefoonnummer in welke gebruikt wordt voor de twee staps verificatie. 
9. Vink de benodigde opties aan.
10. Voeg indien nodig een afbeelding van een handtekening toe. 

    Optie Toelichting
 • Actief
Actieve gebruiker, deze optie is standaard geactiveerd.
 • Systeemtoegang
Toegang tot Dotweb Cloud, deze optie is standaard geactiveerd.
 • U2F validatie
Vink deze optie aan om gebruik te kunnen maken van een U2F token.
 • Google Authenticator verplichten
De gebruiker wordt verplicht de Google Authenticator te gebruiken

2020-06-18_14-23-22.png

Autorisatie structuur

Wanneer bij de autorisatie type gekozen is voor Specifiek, moet in de autorisatiestructuur worden aangegeven voor welke organisatielaag de gebruiker geautoriseerd wordt. De volgende opties zijn mogelijk:

Optie op gehele organisatie structuur

Toelichting
 • Volledig geautoriseerd 

Die optie wordt rechts boven in de autorisatiestructuur getoond. Vink deze optie aan wanneer de gebruiker voor alle werkgevers en onderliggende organisaties geautoriseerd mag worden. 

Opties per organisatie laag Toelichting
 • Geautoriseerd
Geautoriseerd voor de geselecteerde organisatie-eenheid
 • Volledig geautoriseerd
Geautoriseerd voor de geselecteerde organisatie-eenheid en de onderliggende eenheden
 • Uitgesloten van autorisatie
Geen autorisatie voor de geselecteerde organisatie-eenheid en de onderliggende eenheden
 • Autorisatie van signalen
Geautoriseerd voor signalen van de geselecteerde organisatie-eenheid en de onderliggende eenheden
 • Autorisatie t.b.v. dossiers
Geautoriseerd voor dossiers van de geselecteerde organisatie-eenheid en de onderliggende eenheden

11. Vink de optie Volledig geautoriseerd aan , om de gebruiker toegang te geven tot alle (in de toekomst) aangemaakte werkgevers en onderliggende organisatie structuur. 

2020-06-18_15-41-09.png

12. Klik op Snel autoriseren om een gebruiker voor de gehele laag dezelfde autorisatie te geven.
13. Maak een keuze in de autorisatie naar wens, in dit voorbeeld Volledig geautoriseerd.
14. De gebruiker heeft voor alle organisatie lagen de rechten gekregen. Zichtbaar door de groene balk.

2020-06-18_15-50-00.png

15. Verwijder de autorisatie door te klikken op de prullenbak op de betreffende lagen.

2020-06-18_16-45-13.png

16. Klik op Opslaan om het gebruikersaccount toe voegen. Een uitnodigingsmail wordt verstuurd. 
17. Aan de dik gedrukte organisatie eenheden is het zichtbaar dat een gebruiker onder deze eenheden autorisaties heeft. 

2020-06-18_17-29-37.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0