Gebruikersrol toevoegen

1. Navigeer het Admin portaal | Toegangsbeheer | Rollen en klik op Toevoegen.

rollen1.jpg

2. Vul een naam voor de rol in.
3. Selecteer een type rol. Een standaard rol of een functionele rol. Een standaard rol kan bijvoorbeeld de rol van Casemanager zijn, maar als enkele specifieke casemanager ook rapportages mag inzien, kan voor het inzien van rapportages een functionele rol aangemaakt worden. 
4. Standaard is de rol als Actief gemarkeerd.
5. Vink aan voor welke gebruikers de rol beschikbaar is. Een externe gebruiker, kan bijvoorbeeld een gebruiker zijn, niet werkzaam bij de organisatie. Bij het aanmaken van een interne/externe gebruiker, worden alleen de rollen getoond waarbij de betreffende gebruiker is aangevinkt. 

rollen2.jpg

6. Klik op de neerwaartse pijl om de rechten voor de dossiertypes te bepalen. 
7. Selecteer de rechten per dossiertype. Selecteer het verwijderrecht om alle rechten te activeren. 

rollen3.jpg

8. De portalen worden getoond met het aantal beschikbare rechten. Klik op een portaal om deze in te richten.
rollen4.jpg

9. Selecteer de rechten.
10. Per portaal wordt het aantal geselecteerde rechten (3) en het aantal rechten (202) getoond. 

rollen5.jpg

11. Selecteer de standaard notities, documenten en uploadsoorten die bij het klikken op Toevoegen standaard gevuld worden.
12. Klik op Opslaan om de rol om te slaan.
rollen6.jpg

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0