Rapportages.

In Visma Verzuim DWC is het mogelijk om verschillende rapportages te genereren. Je genereert als gebruiker een rapportage altijd over de populatie van werknemers waarvoor je bent geautoriseerd. 

Om een rapport te kunnen genereren, switch je eerst rechts boven naar het Rapportage Portaal. Je komt nu in de rapportgenerator. Boven in het scherm zie je onder meer de opties, van links naar rechts:

 • Kies rapport: hier kies je het rapport dat je wilt genereren, inclusief de parameters.
 • Gegenereerd rapport:  toont het laatst gegenereerde rapport.
 • Gearchiveerde rapporten: hier staan rapporten die jij als gebruiker hebt gegenereerd en vervolgens hebt gearchiveerd om bijvoorbeeld in een later stadium te kunnen raadplegen. 
 • Reset: alle gekozen parameters terugzetten naar de standaardwaarden.
 • Opties: extra opties zoals bijvoorbeeld afdrukken, exporteren, archiveren of filters opslaan tonen.
 • Uitvoeren:  het geselecteerde rapporten met gekozen parameters genereren.

Om een rapport te genereren volg je de onderstaande stappen:

 1. Kies het gewenste rapport uit het dropdownmenu
 2. Afhankelijk van het gekozen rapport variëren de in te stellen parameters voor het rapport:
  • Selecteer de periode waarvoor je het rapport wilt genereren.
  • Kies welke organisatielagen moeten worden opgenomen in het rapport.
  • Kies eventuele specifieke opties of filters voor de rapportage, bijvoorbeeld:
   • Geslacht
   • Leeftijd
   • Vangnet
   • Ongeval
   • Dossiertypes
   • Etc.
  • Onderaan staat ook de optie Mail wanneer rapport gereed is. Wanneer je dit aanzet ontvang je een mail wanneer het rapport gegenereerd en beschikbaar is. Dit bijvoorbeeld handig bij rapporten die veel data moeten verzamelen en daardoor langer nodig hebben om te genereren. 
 3. Klik op Uitvoeren.
 4. Het gegenereerde rapport wordt vervolgens getoond. Indien gewenst kan je via het menu opties rechts boven in het rapport printen, exporteren of archiveren.
Tip: Als je periodiek rapportages draait op basis van dezelfde parameters adviseren wij om te werken met Filter Opslaan. Je stelt daarvoor eerst alle parameters in zoals gewenst. Vervolgens ga je via het Opties menu naar Filters opslaan geef je een herkenbare naam op. In het vervolg kan je nu snel via het Opties menu naar het opgeslagen filter gaan, daarmee worden alle parameters direct ingesteld zoals opgeslagen in het filter. Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0