Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim DWC

In de releasenotes van februari worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt uitgeleverd op woensdag 7 februari 2024 vanaf 17.30 uur. De applicatie blijft online, maar je kan verminderde beschikbaarheid ervaren.

 

Optimaliseer jouw teambeheer met de nieuwe module Teamstructuren

Klik hier om het artikel te lezen.   

Placeholder toegevoegd voor laatste vorige afspraak

Bij het genereren van terugkoppelingsbrieven kan nu de eerste afspraakdatum in het verleden worden getoond. Voorheen werd per abuis de toekomstige datum getoond als er al een nieuwe afspraak met de werknemer was gepland. Er zijn nieuwe placeholders beschikbaar, waarbij de datum en dag van de laatste voorgaande afspraak wordt weergegeven.

Voor de consultatiedata zijn nu de volgende placeholders beschikbaar:

  • [[VORIGE_AFSPRAAK_CASEMANAGER]]
    • De betreffende casemanager wordt getoond
  • [[VORIGE_AFSPRAAK_DATUM_VOLLEDIG]]
    • De datum van de laatste voorgaande afspraak wordt getoond
  • [[VORIGE_AFSPRAAK_DAG]]
    • De dag van de week van de laatste voorgaande afspraak wordt getoond

De placeholder laat een datum zien tot 3 maanden in het verleden. Ook de dag van vandaag wordt getoond, indien dat de laatste afspraak is.

Instellen van de afwezigheid toegevoegd in het werkgeversbeheer

Werkgeversbeheerders hebben nu de mogelijkheid om afwezigheid in te stellen voor gebruikers die binnen hun scope/autoriteit vallen (rechterbovenhoek). Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de juiste autorisatie behouden blijft wanneer de afwezigheid wordt geactiveerd.

Deze functie biedt werkgeversbeheerders de flexibiliteit om afwezigheid in te stellen namens teamleden, waardoor het beheer van afwezigheid binnen het bedrijf efficiënter wordt.

 

Verbeterde indeling van personeelsgegevens in rapport Verzuimanalyse gedetailleerd

Naar aanleiding van feedback van gebruikers hebben we een aanpassing doorgevoerd in het rapport Verzuimanalyse gedetailleerd. De kolom Functie is nu verplaatst naar de positie tussen de geboortedatum en de organisatie eenheid (OE). Alle personeelsgegevens zijn nu gegroepeerd, waardoor het rapport overzichtelijker wordt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0