Algemene wijzigingen

Dossier 'vastzetten'

In de vorige release is de layout van een dossier verbeterd. In deze release hebben we de mogelijkheid ontwikkeld om het belangrijkste dossier heel eenvoudig vast te zetten. Deze nieuwe functionaliteit hebben wij ontwikkeld op basis van klantfeedback. Met deze nieuwe optie kun je eenvoudig belangrijke dossiers markeren en bovenaan de lijst met dossiers weergeven. Zo heb je snel toegang tot vaak geraadpleegde of essentiële bestanden en zijn deze altijd binnen handbereik.

Zo zet je een dossier vast
Klik op het punaise-icoon (Dossier bovenaan vastzetten) om een dossier vast te zetten en deze bovenaan te plaatsen. Wanneer je de volgende keer naar deze werknemer gaat, staat dit dossier bovenaan in de lijst met dossiers van deze werknemer.

Klik op het punaise-icoon om dit dossier bovenaan vast te zetten

Het betreffende dossier is bovenaan geplaatst in de lijst met dossiers van deze werknemer

Zo deactiveer je het vastzetten
Om een dossier weer op de originele plek terug te plaatsen, klik je weer op het punaise-icoon (Dossier vrijgeven). Ook is het mogelijk om een ander dossier vast te zetten. Er kan slechts één dossier bovenaan worden geplaatst.

Het vastzetten van het betreffende dossier kan gedeactiveerd worden door weer op het punaise-icoon te klikken

 

Loonwaarde beschikbaar in verzuimverloop van een WGA-dossier

Vanaf deze release is het, met de juiste rechten, mogelijk om het loonwaardepercentage toe te voegen aan een verzuimverloopregel binnen een WGA-dossier. Deze optie was al beschikbaar voor een regulier verzuimdossier en is nu ook hier in te stellen.

 

Dossierverantwoordelijke in te stellen in het bedrijfsdossier

Vanaf nu kun je een dossierverantwoordelijke instellen voor een bedrijfsdossier. Dit was al beschikbaar voor een dossier op werknemerniveau en is nu ook hier beschikbaar. Met deze verbetering is duidelijk aan te geven wie verantwoordelijk is voor dit dossier en wordt de communicatie en taaktoewijzing binnen je organisatie nog efficiënter.

 

Melding gebruik van gevoelige informatie

Je wordt vanaf nu geattendeerd dat je gevoelige informatie verwerkt in onze applicatie. Gegevensbeveiliging en privacy zijn voor ons van groot belang. We willen er dan ook voor zorgen dat je op de hoogte bent van het gebruik van gevoelige informatie. Bij de invoer van tweefactorauthenticatie krijg je onderstaande melding.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0