UWV interface

ALGEMEEN

Via de UWV interface is het mogelijk de UWV koppeling, of ook wel digipoort, per werkgever te activeren. 

Wat is Digipoort?
Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Digipoort
werkt als een elektronisch postkantoor.

Digipoort:

 • O ntvangt het bericht;
 • C ontroleert het bericht op een aantal eisen;
 • B evestigt, desgewenst namens de organisatie, de ontvangst van het bericht.

Met Digipoort automatiseren organisaties belangrijke stappen in het verwerkingsproces van grote hoeveelheden aangiftes, rapportages of meldingen. Veel processtappen bij het verwerken van
dergelijke berichten, liggen vooraf vast. Digipoort automatiseert deze processen waardoor uw
organisatie winst behaalt in tijd, kosten én kwaliteit op het gebied van veiligheid en nauwkeurigheid.

Voor wie is Digipoort?
Voor overheden die bedrijfs- en ketenprocessen willen automatiseren.
Voordelen:

 • Grote tijdwinst door het automatiseren van terugkerende processen.
 • Zeer hoge mate van veiligheid en nauwkeurigheid bij de verwerking van vertrouwelijke
  gegevens.
 • Besparing op ICT-kosten: Logius beheert en ontwikkelt de infrastructuur Digipoort.

VOORWAARDEN

 • Organisatie eenheden moeten van een juridische entiteit zijn. 
 • De volgende velden moeten zijn ingevuld binnen een organisatie eenheid
  - UWV aansluitnummer
  - UWV sector
  - UWV risicocode
 • Loonheffingsnummer. Dit wordt ingevuld op een organisatie eenheid met juridische entiteit of, indien u hiervan af wilt wijken in het dienstverband van de medewerker. Het UWV formulier neemt altijd de UWV gegevens over van de juridische entiteit waar de medewerker (hiërarchisch gezien) onder valt.
 • Bankrekeningnummer. Dit wordt ingevuld in het dienstverband van de medewerker. 

In dit artikel worden onderstaande onderwerpen toegelicht.

UWV INTERFACE TOEVOEGEN

1. Navigeer naar het Admin portaal | Externe systemen | UWV interface en klik op Toevoegen.
2. Selecteer een werkgever. 
3. Selecteer een startdatum wanneer de interface actief moet worden.
4. Vul een e-mailadres in, bij het optreden van een fout wordt naar dit e-mailadres een melding gestuurd. 
5. Vink de opties aan om de interface te activeren. 

uwvinterface1.jpg

6. Selecteer de UWV sector.
7. Vul de UWV risicocode in.
8. Vul het loonheffingsnummer in. 

uwvinterface2.jpg

 9. Vul de gegevens van de contactpersoon in, deze gegevens worden automatisch ingevuld op het UWV formulier. Wanneer er geen contactpersoon wordt toegevoegd, dienen de velden op het formulier handmatig te worden ingevuld. 
10. Vul de naam van de lokale vestiging in.
11. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren.

uwvinterface3.jpg

INRICHTING UWV DOCUMENTEN VOOR DE AUTOMATISCHE MELDINGEN

De meldingen die automatisch via de UWV koppeling ingesteld kunnen worden zijn:

 • Digipoort – ZW ziekte melding
 • Digipoort – Werkhervatting
 • Digipoort – 42 e weeksmelding (MLA)
 • Digipoort – Herstel 42 e weeksmelding (MLA)
 • Digipoort – Wazo verlof

Om deze meldingen inzichtelijk te maken voor gebruikers moeten er rechten toegekend worden aan de betreffende meldingen. Raadpleeg, voor deze inrichting, de instructie over de UWV documentinstellingen.

VERSTUREN MELDINGEN

Ziekmeldingen die via de koppeling binnenkomen, worden dagelijks om 16.00 uur verstuurd naar het
UWV.

Digipoort - ZW ziekte melding (ziekmelding bij een ziektewet-uitkering)
Indien een medewerker onder een vangnetregeling valt, wordt er een melding verstuurd naar het UWV.
De vangnetstatus is in de volgende vier situaties van toepassing:

 • De medewerker is ziek ten gevolge van de zwangerschap
 • De medewerker is ziek ten gevolge van de bevalling
 • De medewerker is geopereerd en herstellende van een ingreep voor orgaandonatie
 • De medewerker heeft de zogenaamde ‘no riskpolis’.

Er wordt gekeken naar de vangnetstatus van de werknemer en de reden van de ziekmelding. De vangnet status kan worden ingevoerd onder de medewerker gegevens. De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een medewerker met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat u een ziektewet-uitkering voor uw medewerker kunt krijgen als hij ziek wordt. Werkgevers kunnen een medewerker in dienst hebben, die minder dan 35% arbeidsongeschikt is
(waar ze dus geen uitkering voor krijgen), maar wel de status Structureel Functioneel Beperkt ( SFB )
heeft.

Digipoort - Werkhervatting
Zodra een medewerker met een ziektewet-uitkering hersteld wordt gemeld of gedeeltelijk hersteld
(hier wordt de uitkeringshoogte van bepaald) wordt gemeld, wordt de melding direct naar het UWV
verstuurd.

Digipoort - 42 e weeks melding (MLA)
Wanneer een medewerker langer dan 42 weken ziek is, dient de 42e weeks melding naar het UWV
gestuurd te worden. De automatische UWV koppeling kijkt naar de startdatum van het dossier.
De melding wordt verstuurd zodra het dossier langer dan 42 weken openstaat.

Digipoort - Wazo verlof
De Wazo melding wordt 10 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum verstuurd. Dit zal dan in
week 30 van de zwangerschap zijn. De werkelijke bevallingsdatum wordt niet naar het UWV verstuurd via de automatische koppeling. Dit wordt allemaal door het UWV zelf berekent.

UWV INTERFACE OVERZICHT

Binnen het Casemanagement portaal is een UWV interface overzicht beschikbaar. Dit overzicht toont de UWV meldingen. Om toegang te krijgen tot dit overzicht dient binnen de rol het recht UWV interface lijst te worden geactiveerd. 

mceclip1.png

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0