Vragenlijsten

ALGEMEEN

Het is mogelijk vragenlijsten op te stellen die worden ingevuld door de medewerker. De vragenlijst kan worden verstuurd via:

  • E-mail, de medewerker ontvangt een e-mail met een link naar de vragenlijst. 
  • Medewerkersportaal, de medewerker kan via het medewerkersportaal de vragenlijst invullen.

Nadat de medewerker de vragenlijst heeft ingevuld, is deze te raadplegen binnen de verschillende portalen in de hiervoor aangemaakte dossierindeling. Een uitzondering hierop is een medische vragenlijst. Deze kan alleen via het medische portaal worden geraadpleegd. De dossierindeling 'Vragenlijsten' wordt automatisch aan het dossier van de medewerker toegevoegd, wanneer een vragenlijst is verstuurd.

In dit artikel wordt onderstaande nader toegelicht:

TYPE VRAGEN

Om een idee te krijgen hoe een vragenlijst kan worden vorm gegeven worden de verschillende type vragen toegelicht met een voorbeeld.

Nr Type vraag Toelichting
1 Open (regel)  Een vrij tekstveld met beperkte ruimte voor het schrijven van tekst
2 Open (tekstveld) Een vrij tekstveld met uitgebreide ruimte voor het schrijven van tekst
3 Ja/Nee Keuzeveld tussen ja / nee
4 Cijfer Gebruiker kan een cijfer invullen tussen het bereik wat is opgegeven bij de inrichting. Bijv. 0-10.
5 Multiplechoice met 1 antwoord Eén voorgedefinieerd antwoord kan worden gegeven. 
6 Multiplechoice met meerdere antwoorden Eén of meerdere voorgedefinieerde antwoorden kan worden gegeven
7 Datum  Een datumveld, met behulp van een kalender kan er een datum geselecteerd worden.

STAPPEN AANMAKEN VRAGENLIJST

1. Navigeer naar het Admin portaal | Vragenlijsten | Vragenlijsten en klik op Toevoegen. 

mceclip0

2. Vink de portalen aan waarbinnen de vragenlijst mag worden verstuurd/toegevoegd.
3. Selecteer de werkgever waarvoor de vragenlijst wordt opgesteld.
4. Geef de vragenlijst een naam.
5. Vul een omschrijving in, deze is alleen zichtbaar binnen dit menu-item.
6. Selecteer een e-mailsjabloon die moet worden gebruikt bij het versturen van de vragenlijst. Wanneer een vragenlijst per e-mail verstuurd moet worden, denk bij het opstellen van het sjabloon aan de placeholder Vragenlijst | link.
7. Activeer de vragenlijst door de optie aan te vinken.
8. Vink de optie aan om de vragen in willekeurige volgorde weer te geven.
9. Vink de optie aan wanneer het een medische vragenlijst betreft. De vragenlijst is dan alleen te raadplegen via het medische portaal. 
10. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren en te starten met het opstellen van de vragen. 

Vragenlijst2.jpg

STAPPEN VRAAG TOEVOEGEN

Wanneer de vragenlijst is aangemaakt, is het mogelijk vragen toe te voegen. In dit voorbeeld wordt een vraag aangemaakt van het type multiplechoice.

1. Klik op de plus om een vraag toe te voegen.
mceclip1

2. Selecteer de type vraag, in dit voorbeeld de multiple choice.
3. Formuleer de vraag.
4. Vink de optie Actief aan, om de vraag de activeren. Vink de optie Optioneel aan, om de vraag te markeren als 'niet verplicht'. 
5. Klik op de plus om de antwoorden te formuleren.
Vragenlijst3.jpg

6. Vul in het veld een antwoord in, herhaal stap 5 en 6 voor het formuleren van alle antwoorden.
7. Verwijder een vraag, indien nodig.
8. Klik, om de vraag te bewaren, het overzicht van de vragenlijst wordt getoond.
9. Klik op Opslaan om de vragenlijst te bewaren. 

Vragenlijst4.jpg

STAPPEN AFHANKELIJKE VRAAG TOEVOEGEN

Een afhankelijke vraag is een vervolgvraag op een gegeven antwoord van de eerder gestelde vraag. Klik op de plus om een vraag aan te maken, zoals beschreven in het voorgaande artikel.

1. Selecteer de type vraag, in dit voorbeeld het type Open.
2. Selecteer de bovenliggende vraag, waarop een vervolgvraag moet worden gesteld.
3. Selecteer het antwoord welke gegeven moet worden om de vervolgvraag te stellen.
4. Formuleer de vraag.
5. Vink de optie Actief aan, om de vraag de activeren. Vink de optie Optioneel aan, om de vraag te markeren als 'niet verplicht'. 
6. Klik, om de vraag te bewaren, het overzicht van de vragenlijst wordt getoond.
7. Klik op Opslaan om de vragenlijst te bewaren. 

Vragenlijst5.jpg

STAPPEN VOLGORDE VRAGEN WIJZIGEN

Wanneer de vragen zijn aangemaakt kan, indien nodig de volgorde worden gewijzigd.

1. Klik op de op- een neerwaartse pijlen om de volgorde te wijzigen.
2. Klik op Opslaan om de vragenlijst te bewaren. 

Vragenlijst6.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0