Signalen

ALGEMEEN

Om gebruikers te attenderen op wijzigingen bij bijvoorbeeld een medewerker of in de agenda, is mogelijk om een signaal te versturen naar gebruikers. Een signaal kan als e-mail of sms verstuurd worden of als signaal op het dashboard geplaatst worden.

Per portaal is er een keuze uit de verschillende signalen, die vervolgens naar wens kunnen worden ingericht.

In dit artikel wordt onderstaande toegelicht

OVERZICHT VAN BESCHIKBARE SIGNALEN

 

AGENDA

Afspraak reminder, 1 dag
Afspraak reminder, 1 week
Afspraak reminder, 2 dagen
Geannuleerde afspraak
Gewijzigde afspraak
Herplande afspraak
Nieuwe afspraak 

CASEMANAGEMENT

Aangemaakt document
Aangemaakt UWV document
Aangemaakte beschikking
Aangemaakte dossier upload
Aangemaakte notities
Aantal openstaande dossiers
Aantal openstaande taken
Afspraken open na herstelmelding
Binnenkomende beantwoorde mail
Eindkeuring datum
Einde dienstverband medewerker
Einde dienstverband zieke medewerker
Einde klantcontract
Einde zwangerschapsverlof
Ingang zwangerschapsverlof
Medewerker jubilea 5 jaar
Medewerker jubilea 12.5 jaar
Medewerker jubilea 25 jaar

Nieuwe arbeidsongeval
Nieuwe gedeeltelijk herstelmelding
Nieuwe herstelmelding
Nieuwe in dienst melding
Nieuwe samengestelde melding
Nieuwe ziekmelding
Nieuwe zwangerschapsverlof aanvraag
Notificatie taak nu uitvoeren
Ongeval met regres
Periodiek signaal
Startdatum keuring
Taak afgerond
UWV document definitief gemaakt
Verzuim met vangnet ztg zwangerschap
Verzuimfrequentie
Vragenlijst ingevuld
X dagen na eerste verzuimdatum
Ziekmelding open langer dan x dagen

HR

Automatische uitstroom
Contract verlenging
Document ondertekend door medewerker
Document ondertekend door werkgever
Doorstroom
Instroom
Medewerker gegevens aanvullen langer open dan X dagen
Medewerker informatie aangevuld
Overplaatsing
Uitstroom 

VERZEKERING

Verwachte verzuimduur vs eigen risico dagen polis
Ziekmelding met salaris

OVERZICHT SIGNALEN

1. Zoekveld, er kan gezocht worden op:

  • Naam
  • Type signaal
  • Signaal

2. Naam van het signaal
3. Type signaal
4. Signaal
5. Status van het signaal
6. Toevoegen van een nieuw signaal
7. Klik op een signaal om deze te bewerken.

mceclip3.png


SIGNAAL TOEVOEGEN

1. Navigeer naar het Admin portaal | Signalen | Signalen en klik op Toevoegen.

mceclip0

2. Vul een naam in voor het signaal.
3. Selecteer het type signaal, dus vanaf welk portaal:

  • Agenda
  • Casemanagement
  • HR
  • Verzekeringen

4. Selecteer het signaal. Afhankelijk van het gekozen signaal kunnen er vervolgvelden worden getoond om in te vullen. 

Voorbeeld: Signaal nieuwe ziekmelding
- In Arboportaal: Vink deze optie aan, wanneer het signaal verstuurd moet worden als de ziekmelding is aangemaakt via het casemanagement portaal.
- In werkgever portaal / medewerker portaal: Vink deze optie aan, wanneer het signaal moet worden verstuurd als de ziekmelding is aangemaakt via het werkgever- of medewerker portaal.

5. Kies voor welke taal het aan te maken signaal is.
signalen1.jpg

Email
Om een signaal te versturen per e-mail:
6. Vink de optie E-mail aan.
7. Selecteer een e-mail sjabloon
8. Vul een onderwerp voor het E-mail bericht in.
9. Selecteer een bijlage die meegestuurd wordt met het e-mailbericht.

signalen2.jpg
SMS
Om een signaal te versturen per sms:
10. Vink de optie SMS aan.
11. Selecteer een SMS sjabloon

signalen3.jpg

12. Vink de optie aan, wanneer het signaal voor specifieke werkgevers ingesteld moet worden. De werkgevers kunnen vervolgens geselecteerd worden.
13. Selecteer, indien nodig, werkgevers die uitgesloten moeten worden.
14. Vink de optie aan om het signaal te activeren.
15. Vink de optie aan, om het signaal alleen te versturen naar het dashboard (ontvangen signalen).
16. Vink deze optie aan om de gebruiker, die het signaal laat versturen, ook een signaal te laten ontvangen. 
17. Vink de optie aan, wanneer het signaal alleen naar gevalideerde e-mailadressen gestuurd mag worden in het geval het medewerkers betreft.
18. Vink de optie aan, wanneer het ene koppeling betreft.

signalen4.jpg

Ontvangers

19. Klik op Toevoegen om de ontvangers toe te voegen.
20. Selecteer Aan/CC en vervolgens de juiste rol. Een keuze kan gemaakt worden in:

Keuze Vervolg keuze
Arbo gebruiker Alle gebruikers/ specifieke gebruikers
Werkgever gebruiker Alle gebruikers
Werknemer Geen, betrokken medewerker ontvangt signaal
Arbo rol Keuze uit de arbo rollen
Vast Naam, e-mail en mobielnummer kan worden opgegeven
Werkgever rolverdeling Keuze uit de werkgever rolverdeling
Dossierverantwoordelijke Geen, betrokken dossierverantwoordelijke ontvang signaal
Werkgever rol (alleen te gebruiken bij specifieke werkgever) Keuze uit de werkgever rollen

21. Selecteer, indien nodig nog een ontvanger, als voorbeeld een CC.
22. Klik op Opslaan, om de gegevens te bewaren.

signalen5.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0