Dossier

In het dossier worden de openstaande en afgeronde dossiers van de medewerker getoond. Wanneer er bij een medewerker nog geen verzuim is geregistreerd, is de button voor inzage van dossiergegevens niet beschikbaar. Welke gegevens getoond worden is afhankelijk van de inrichting en rechten van de gebruiker.