Dossier

In het menu dossier worden de openstaande en afgeronde dossiers van de medewerker getoond.