Rapportage portaal

Verzuim per organisatorische eenheid in rapport Statistieken

In het rapport Statistieken is het nu mogelijk om statistieken per organisatorische eenheid te laten zien. In het rapport is de organisatiestructuur in- en uit te klappen, waardoor statistieken van onderliggende eenheden juist wel of niet worden getoond. Ook in de export wordt hier rekening mee gehouden. De structuur die is getoond op moment van exporteren, wordt eveneens in de export gepresenteerd.

 

mceclip0.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0