Algemene wijzigingen

Protocol vervangen voor USB-beveiligingssleutel als tweefactorauthenticatie

In Visma Verzuim DWC is inloggen middels tweefactorauthenticatie verplicht. Gebruikmaken van de USB-beveiligingssleutel één van de opties.
Vanaf 27 juli wordt het huidige protocol voor tweefactor authenticatie met USB-key niet meer ondersteund door Google Chrome voor versie 98 en hoger. Om er voor te zorgen dat al onze gebruikers kunnen blijven inloggen met USB als tweede factor, heeft Visma Verzuim een nieuw protocol geïmplementeerd. Dit nieuwe protocol is daarom vervroegd gereleased op woensdag 27 juli.

Wat betekent dit voor gebruikers van de USB-key?
Na de release van 27 juli moet je als gebruiker de USB-key mogelijk opnieuw instellen. Hoe je dat kunt doen lees je in dit artikel. Om er voor te zorgen dat alle gebruikers zonder problemen gebruik kunnen blijven maken, is het van belang om je klanten hierover te informeren.

Taak kan niet worden verwijderd wanneer er tijd op is geschreven

Een taak waar tijd op is geschreven, kan vanaf nu niet direct worden verwijderd. Er volgt nu eerst een melding dat de geschreven tijd verwijderd dient te worden. De reden hiervoor is dat er anders een risico bestaat dat er geschreven tijd verloren gaat die wel gefactureerd had moeten worden. Wanneer de tijd eventueel verwijderd is, kan de taak alsnog verwijderd worden.

Knop ‘Tijdschrijven’ in openstaande taken correct getoond

Wanneer de permissie om tijd te schrijven op een taak uit staat, is het vanzelfsprekend niet mogelijk dit op een taak te registreren. Echter, de knop ‘Tijdschrijven’ was in dat geval nog wel aanwezig in het scherm met openstaande taken. Met deze ontwikkeling is het zichtbaar zijn van deze knop gelijk aan de permissie ‘Taken tijdschrijven’ die per rol aan of uit kan worden gezet. Dit geldt voor zowel het casemanagement portaal als het werkgeverportaal.

Meer informatie wordt getoond over werknemers die uit dienst zijn

Wanneer er sprake is van contractsoort ‘ZW ERD’ of ‘Verzuim +ZW ERD’ werden bij werknemers uit dienst niet alle gegevens in de zijbalk getoond.
Vanaf nu wordt bij een openstaand dossier dezelfde informatie bij werknemers uit dienst getoond als bij werknemers in dienst. Zo zijn bijvoorbeeld het personeelsnummer en dienstverbandgegevens nu zichtbaar.

Melding wanneer bestanden niet worden ondersteund om weer te geven in PDF

In Visma Verzuim DWC worden vanaf de release van mei bestanden, die zijn geüpload vanuit de cockpit, omgezet naar PDF. Wanneer deze worden geopend, worden ze in PDF weergegeven in de applicatie.
Sommige type bestanden werden niet goed weergegeven in PDF, waarna er een foutmelding werd getoond. Vanaf nu wordt er een melding getoond wanneer PDF niet wordt ondersteund. Downloaden van het originele bestand kan nog altijd, indien de gebruiker daar permissie voor heeft.
Daarnaast hebben we in deze functionaliteit een aanpassing gedaan voor XML-bestanden. Dit bestandstype hebben we beschikbaar gemaakt voor het voorvertonen in PDF.

melding_other_type2.png

 

Bij gebruik taakvoorwaarden wordt de correcte startdatum van de taak gehanteerd

In sommige gevallen werden taken met een incorrecte startdatum opgeslagen.
Wanneer twee taakvoorwaarden waren gekozen, werd de startdatum van het verzuimdossier gehanteerd voor de taak. Echter, deze taak zou moeten starten op de datum van de laatste gedeeltelijke herstelmelding. Met deze ontwikkeling is dat gerealiseerd.
De twee taakvoorwaarden zijn:

  • Aantal dagen verzuim / Groter dan of gelijk aan / [x]
  • Verzuimpercentage verhoging/verlaging / Gelijk aan / Verzuimpercentage verlaging

Gevolg voor bestaande taken
Dit betekent dat de startdatum met terugwerkende kracht wordt aangepast voor alle taken die voldoen aan deze taakvoorwaarden.

Signaal 'Ziek t.g.v. bevalling' nu beschikbaar

In Visma Verzuim DWC was het al mogelijk een signaal te ontvangen wanneer een werknemer ziek t.g.v. zwangerschap werd gemeld. De functionaliteit rondom signalen is nu verder uitgebreid met ziek t.g.v. bevalling.
Nu kan de gebruiker dan ook geattendeerd worden, zodra een verzuimmelding wordt gedaan met vangnet ‘Ziek t.g.v. bevalling’.
In het scherm om een signaal toe te voegen kan nu dan ook worden gekozen voor signaal ‘Verzuim met vangnet ztg bevalling'.

 

Signaal_ziek_tgv_bevalling.png

 

Taak kan niet worden geannuleerd wanneer permissie om te verwijderen uit staat

Wanneer bij een gebruiker de permissie om een protocoltaak of vrije taak te verwijderen uit staat, bleef het mogelijk om een taak in het dossier te annuleren. Met deze ontwikkeling is dit gelijk getrokken. Als in de taakinrichting het recht voor verwijderen uit staat, is de knop om de dossiertaak te annuleren niet aanwezig.

Placeholders in signalen rondom agenda functionaliteit

Bij het instellen van signalen is het mogelijk placeholders te plaatsen, waarmee bijvoorbeeld automatisch de naam van de werknemer wordt overgenomen in het signaal.
Sommige placeholders rondom de agenda werkten niet correct, waardoor deze niet gevuld werden in het verstuurde signaal. Vanaf deze release worden de juiste gegevens weer gevuld in de signalen. Het gaat om de volgende placeholders:

  • NAAM_AGENDA
  • AFSPRAAK_DATUM_VOLLEDIG
  • AFSPRAAK_BEGINTIJD
  • AFSPRAAK_EINDTIJD

Gebruiker wordt na 50 minuten gewaarschuwd dat je automatisch wordt uitgelogd

In de vorige release hebben we gerealiseerd dat je als gebruiker pas na 60 minuten automatisch wordt uitgelogd i.p.v. na 30 minuten.
De pop-up om je als gebruiker te waarschuwen dat je wordt uitgelogd, werd niet altijd getoond. Vanaf nu wordt deze altijd getoond na 50 minuten inactiviteit met de melding dat je 10 minuten later automatisch wordt uitgelogd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0