Gegevens

Het tabblad gegevens toont informatie over het geselecteerde dossier. 

1. Klik op het dossier.
2. Het openstaande dossier wordt standaard geopend.
3. Klik op Gegevens, als deze niet al geopend wordt. dit is afhankelijk van de wijze waarop het dossier benaderd wordt.
4. Het dossiertype en het gekoppelde protocol worden getoond. Vanuit dit protocol worden de taken geformuleerd.
5. Dossierstatus, de meest gebruikte statussen zijn de openstaande en afgeronde status.
6. Bedrijfsarts, de bedrijfsarts kan gekoppeld worden.
7. Vangnet, indien van toepassing wordt het vangnet getoond.
8. Dossiergegevens:

  • Startdatum dossier: deze wordt automatisch aangemaakt. Let op: op basis van deze datum is het mogelijk dat er taken wordt geformuleerd die uitgevoerd moeten worden.
  • Meldingsdatum: Datum waarop het verzuim is gemeld.
  • Verwachte verzuimduur: Duur in dagen, ingevuld bij de verzuimmelding.
  • Einddatum dossier: Einddatum van het dossier, deze kan handmatig worden gevuld of automatisch afhankelijk van de inrichting.
  • Dossiernummer: Nummer van het dossier.

dossiergegevens1.jpg

9. Lopende afspraken en werkzaamheden kunnen worden opgegeven bij de ziekmelding of later worden toegevoegd.
10. Indien er sprake is van een ongeval, kan dit tijdens de ziekmelding worden opgegeven of later worden toegevoegd. Afhankelijk van de keuze worden velden getoond om in te vullen.
11. Wanneer de probleemanalyse of plan van aanpak is aangemaakt, wordt de optie met aangevinkt.

dossiergegevens2.jpg

12. Het verpleegadres wordt ingevuld, wanneer deze afwijkt van het woonadres van de medewerker. Dit kan worden toegevoegd bij de ziekmelding of handmatig worden toegevoegd door de te klikken op Toevoegen.

13. Klik op Opslaan om de gemaakte wijzigingen te bewaren.

dossiergegevens3.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0